Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4250
Title: BEŞPARMAK DAĞLARI YERLİ SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPISAL ÖZELLİKLERİ
Authors: Karaca, Orhan
Akbaş, Tayfun Samet
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI
Keywords: Beşparmak dağları, Latmos, yerli sığır, yetiştirme sistemi, salma sığırcılık
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: BEŞPARMAK DAĞLARI YERLİ SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPISAL ÖZELLİKLERİ Tayfun Samet AKBAŞ Yüksek Lisans Tezi, Zootekni Anabilim Dalı Tez Danışanı: Prof. Dr. Orhan KARACA 2020, 47 sayfa Türkiye’deki sığır yetiştiriciliği dikkate alındığında, sığır varlığının oldukça düşük bir kısmının yerli ırk sığırlardan oluştuğu görülmektedir. Buna karşın, özellikle yerelde yerli sığır ırk yetiştiricileri tarafından birçok özgün yetiştirme sisteminin uygulandığı görülmektedir. Bu çalışma, iklim ve topografyası tarıma uygun olan Beşparmak dağları içerisinde sınırları içerisinde barındıran Aydın ilinin ilçelerinde yaygın olarak sürdürülmekte olan geleneksel sığır yetiştiriciliğinin yapısal özelliklerini ortaya koymaktadır. Bu anlamda 200’e yakın yetiştiriciyle iletişime geçilip bunlar arasında 50 yetiştiriciyle kişisel görüşme yapılmıştır. Yetiştiricilerle yapılan görüşmeler sonucunda, bu yetiştiricilik tipinde iş gücünün hiç denilecek kadar az olduğu ve girdi kaleminin çok az olduğu tespit edilmiştir. Kırsal şartlarda onlar için büyük bir gelir kaynağı olan bu sistemi yetiştiriciler kendi arasında salma sığırcılık olarak adlandırmaktadır. Yetiştiriciler hayvanları doğal ortamda ve çok nadir olsa da tohumlama yapmadan yetiştirmektedirler. Sürekli bir takip ve gözlem gerekmediği, hayvanları geniş bir alanda tamamen serbest tutukları ve tamamen doğal şartlarda yetiştirdikleri gözlenmiştir. Bu çalışmada, diğer yetiştirme metotlarına göre nispeten daha az işgücü ve masraf gerektiren, dolayısıyla daha karlı olan bu yetiştirme sistemine yönelik ayrıntılar ortaya koyulmuş ve geleceğe yönelik öngörülere yer verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4250
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
640892.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.