Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4246
Title: Vemurafenibin mikroekstraksiyon yöntemi ile ön deriştirilmesi, tayini ve optimizasyonu
Authors: Demir, Mustafa
Alp, Pınar
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Ana Bilim Dalı
Keywords: Vemurafenib, dağılımlı sıvı sıvı mikro ekstraksiyonu, zenginleştirme, HPLC.
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Melanoma, bir cilt kanseri türüdür. Ancak erken tanı ve tedavi imkânlarının gelişmesi ile tedavisi mümkün olmuştur. Vemurafenib, melanom hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Daha önce tedavi edilemeyen metastatik melanoma hastalarında vemurafenib ile devam eden klinik çalışmalarda dacarbazine kıyasla sağkalımda artış gözlemlendiğinden dolayı vemurafenib, son yıllarda oldukça ilgi çekici ve üzerine çalışmaların yoğunlaştığı bir ilaç haline gelmiştir. Klinik çalışmaları ve tedavi edici ilaçları gözlemlemeyi desteklemek amacıyla vemurafenib'in tayini için bir analiz gereklidir. İlaçların analizinde doğru ve hassas sonuçlar elde etmek için önderiştirme yöntemleri kullanmak gerekmiştir. Son zamanlarda, dağıtıcı sıvı-sıvı mikro-ekstraksiyon (DLLME) olarak adlandırılan bir sıvı faz mikro ekstraksiyon tekniği oldukça ön plana çıkmıştır. Bu yöntem, ekstraksiyon sonrasında alınan örneğin doğrudan GC veya HPLC'ye enjekte edilebilmesine olanak sağlaması, yüksek zenginleştirme oranı, ekstraksiyon ve zenginleştirmenin yanısıra ayırma işleminin de yapılabilmesi, düşük maliyeti, hızlı olması ve işlem kolaylığı gibi üstün avantajlarından dolayı giderek daha fazla insanın ilgisini çekmiştir. Bu doktora çalışmasında dağıtıcı sıvı-sıvı mikroekstraksiyon yötemi kullanılarak vemurafenibin ön deriştirilmesi, tayini ve optimizasyonunu gerçekleştirilmiştir. Bu sayede düşük maliyetle, hızlı, yüksek zenginleştirme faktörü elde edilerek vemurafenibin eser miktarları da ölçülmüştür. Geliştirilip optimize edilen bu yöntem yapay idrar ve su numunelerinde uygulanmış, sonuçlar istatistiksel olarak da incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4246
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
641460.pdf2.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.