Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4242
Title: Warped çarpım manifoldları üzerinde solitonlar
Authors: Onat, Leyla
Günsen, Seçkin
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Ana Bilim Dalı
Keywords: Warped çarpım manifoldu, Einstein manifoldu, Ricci soliton, almost Ricci soliton, Ricci-Harmonik soliton, harmonik Einstein, τ-quasi Ricci-Harmonik metrik
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: WARPED ÇARPIM MAN˙IFOLDLARI ÜZER˙INDE SOL˙ITONLAR Seçkin GÜNSEN Doktora Tezi, Matematik Anabilim Dalı Tez Danı¸smanı: Prof. Dr. Leyla ONAT 2020, 65 sayfa Giri¸sten sonra be¸s bölümden olu¸san bu tez çalı¸smasında, warped çarpım manifoldları üzerinde bazı özel yapılar incelenerek manifoldun kompaktlıgı, ˘ warping fonksiyonunun sabit olup olmaması, taban ve fiber manifoldlarının yapısı ile ilgili sonuçlar elde edilmi¸stir. ˙Ilk iki bölümde Riemann geometrisinde sıkça kullanılan temel kavramlar verilmi¸s ve Riemann manifodları üzerinde bazı özel yapılar tanıtılmı¸stır. Warped çarpım manifoldları üzerinde Ricci solitonlar ile ilgili yapılan çalı¸smalara ve elde edilen yeni sonuçlara üçüncü bölümde yer verilmi¸stir. Dördüncü bölümde warped çarpım manifoldları üzerinde almost Ricci solitonlar incelenmi¸s, çoklu warped çarpım manifoldu üzerinde elde edilen karakterizasyonlar verilmi¸stir. Son bölümde ise warped çarpım manifoldları üzerinde τ-quasi Ricci-Harmonik metriklerin varlıgı ara¸stırılmı¸s, manifoldun rigiditesi ile ilgili sonuçlar verilmi¸stir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4242
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
655209.pdf484.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.