Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4220
Title: İZMİR İLİ KARANFİL ÜRETİM ALANLARINDA FUSARİUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f. sp. dianthi) VE MÜCADELESİ
Authors: Benlioğlu, Seher
Cer, Ceren
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI
Keywords: Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, Fusarium proliferatum, ırk 2, ırk 1/8, metam sodyum, dazomet, solarizasyon, dimethyl disülfide, fungisit
Issue Date: 2021
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: İZMİR İLİ KARANFİL ÜRETİM ALANLARINDA FUSARİUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f. sp. dianthi) VE MÜCADELESİ Ceren CER Doktora Tezi, Bitki Koruma Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Seher BENLİOĞLU 2021, 171 sayfa Dünyada ve ülkemizde karanfil üretiminde karşılaşılan en yaygın ve tahripkâr biyotik etmen, Fusarium solgunluğuna sebep olan Fusarium oxysporum f. sp. dianthi (Fod)’dir. Bu tez çalışmasında, 2016 yılı Nisan-Ağustos ayları arasında İzmir’in örtü altı kesme çiçek karanfil alanlarında yapılan survey ve izolasyon çalışmaları sonunda hastalığın bulunma oranının ortalama %55 civarında olduğu saptanmış, toplam 100 Fusarium spp. izolatı elde edilmiştir. Klasik ve moleküler tanı çalışmaları sonucunda izolatların 84’ü Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, 16’sı ise Fusarium proliferatum olarak tanılanmıştır. Irka özgü primer çiftleri ile yapılan PCR testleri sonucunda ise 84 Fod izolatının 67’sinin Fod ırk 2, 16’sının da Fod ırk 1/8 olduğu belirlenmiştir. Karanfil Solgunluğu ile mücadele çalışmalarında, in vitro’da en iyi sonucu prochloraz ve bromuconazole, in vivo’da ise %71,22 etki ile bromuconazole vermiştir. Toprak dezenfeksiyonu uygulamalarının 1. yılında %78,32 etki ile solarizasyon, 2.ci’de % 77,2 ile dazomet, 3.cü’de % 86,30 ile dimethyl disulfide (DMDS) en iyi uygulamalar oluştur. Fungisit denemelerinde 1. yıl fide bulaşıklığının çok yüksek ve parseller arasında varyasyonun yüksek olması, 2. yılda ise hastalığın çok düşük olması nedeniyle beklenen sonuçlar elde edilememiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4220
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
662748.pdf5.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.