Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4217
Title: LABORATUVAR KOŞULLARINDA BAZI ENTOMOPATOJEN FUNGUSLARIN PLANOCOCCUS FICUS (SIGNORET) (HEMIPTERA: PSEUDOCOCCIDAE)’A ETKİLERİ
Authors: Akşit, Tülin
Karadağ, İsmail
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI
Keywords: Planococcus ficus, Verticillium lecanii, Beauveria bassiana, Paecilomyces fumosoreus, Azadirachtin, Spirotetramat, bağ, biyopreparat
Issue Date: 2021
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: LABORATUVAR KOŞULLARINDA BAZI ENTOMOPATOJEN FUNGUSLARIN Planococcus ficus (SIGNORET) (HEMIPTERA: PSEUDOCOCCIDAE)’A ETKİLERİ İsmail KARADAĞ Yüksek Lisans Tezi, Bitki Koruma Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Tülin AKŞİT 2021, 43 sayfa Bağ unlubitii Planococcus ficus (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae) asma bitkilerinin önemli bir zararlısıdır. Son yıllarda Manisa ilindeki bağlarda popülasyonunun arttığı görülmüştür. Bu nedenle çalışmada biopestisitler Verticillium lecanii (Zimm.) Viegas, Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin ve Paecilomyces fumosoroseus (Wise) Brown & Smith, azadirachtin ve sistemik spirotetramatın P. ficus’un ikinci dönem nimf ve ergin dişilerine etkileri incelenmiştir. Manisa’nın Alaşehir İlçesi’ndeki bağlardan toplanan P. ficus nimf ve ergin dişileri laboratuvara getirilmiş ve patates sürgünleri ile kabak meyvelerinde üzerinde üretilmiştir. İnsektisitlerin etiketlerinde önerilen dozları ile iki alt dozları püskürtme yöntemiyle laboratuvar koşullarında uygulanmıştır. Ölümler uygulamadan 1, 3, 7 ve 10 gün sonra kaydedilmiştir. Sonuçlara göre B. bassiana diğer iki fungusdan daha etkili bulundu. Onun onuncu günde P. ficus’a kümülatif etkisi nimflerde %76,94 ve erginlere %60,28 oldu. En yüksek etki spirotetramatda görülmüş, onu sırasıyla azadirachtin, B. bassiana, P. fumosoroseus ve V. lecanii izlemiştir. Entomopatojen fungusların etkisi ikinci dönem nimflere erginlerden daha yüksek olmuştur. Ergin ve nimflerde en yüksek ölüm oranı en yüksek dozlarda saptanmıştır. Spirotetramat onuncu günde, ikinci dönem nimflerde %100, erginlerde %90,38 ölüme neden oldu. Azadirachtin nimflere %72,22, erginlere %80,76 etkiliydi. P. fumosoroseus ve V. lecanii ile inoküle edilmiş unlubit nimf ve erginlerinde ölüm oranları sırasıyla, %73,05 ve %36,85, %58,61 ve %38,19 olmuştur. İlk ölümler azadirachtin ve üç fungal etmende yedinci günde, spirotetramatta birinci günde ortaya çıkmıştır. Fungal insektisitlerin tümünde nimf ve erginlere günlük en yüksek etki yedinci günde saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4217
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
663595.pdf2.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.