Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4213
Title: Xenorhabdus szentirmaii ve X. nematophila BAKTERİLERİ TARAFINDAN ÜRETİLEN AKARİSİDAL MADDENİN TANIMLANMASI VE Tetranychus urticae, Phytoseiulus persimilis ve Neoseiulus californicus ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Authors: Çakmak, İbrahim
İncedayı, Gamze
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI
Keywords: Akarisidal bileşik, Tetranychus urticae, Xenorhabdus,biyolojik mücadele, avcı akar
Issue Date: 2021
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Xenorhabdus szentirmaii VE X. nematophila BAKTERİLERİ TARAFINDAN ÜRETİLEN AKARİSİDAL MADDENİN TANIMLANMASI VE Tetranychus urticae, Phytoseiulus persimilis VE Neoseiulus californicus ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Gamze İNCEDAYI Yüksek Lisans Tezi Bitki Koruma Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof.Dr. İbrahim ÇAKMAK 2021, 45 sayfa Bu çalışmada Xenorhabdus szentirmaii ve X. nematophila bakterileri tarafından üretildiği bilinen biyoaktif akarisidal maddenin tanımlanması ve Tetranychus urticae, Phytoseiulus persimilis ve Neoseiulus californicus araştırılmıştır. Xenorhabdus nematophila'nın mutant suşları ile yapılan deneyler, PKS ve NRPS sistemleriyle sentezlenen Xenocoumacin maddesinin biyoaktif akarisit bileşik olduğunu göstermiştir. Akarisidal aktivitenin görüldüğü pCEP_kan_XNC1_1711 mutant suşa ait süpernatant ile yapılan uygulamadan 7 gün sonra akarların ölüm oranı %100 olmuştur.Aynı süpernatant, avcı akarlar P. persimilis ve N. californicus üzerinde7. gününün sonunda%36'dan daha az ölüm meydana getirmiştir. Öte yandan, X. szentirmaii'nin 15 mutant suşu ve 13 HPLC-MS fraksiyonu ile yürütülen çalışmalarda, %50'den daha az akarisidal aktivite saptanmıştır. Bu nedenle X. szentirmaii türünde akarisidal aktiviteden sorumlu madde tespit edilememiştir. Xenocoumacin XAD resin ekstraktının 2, 5 ve 7 gün sonunda LC50 değerleri sırasıyla 0,060, 0,026, 0,021 mg/ml ve LC90 değerleri 0,301, 0,071, 0,055 mg/ml olarak hesaplanmıştır.MRC-5 insan akciğer fibroblast hücre hattı üzerinde yapılan sitotoksisite çalışmaları Xenocoumacin ekstraktına ait IC50 değerinin 17.71g/ml olduğunu göstermiştir. Elde edilen veriler X. nematophila bakterilerince üretilen Xenocoumacin maddesinin potansiyel olarak T. urticae'nin mücadelesinde biyo-akarisit olarak kullanılabileceğini, ancak Xenocoumacin’in tarla denemelerindeki etkinliği ve bitkiler üzerindeki fitotoksisitesinin ileriki çalışmalarda belirlenmesinde fayda olacağını göstermiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4213
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
666429.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.