Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4190
Title: KARACABEY MERİNOSU KUZULARINDA MELANOKORTİN-4 RESEPTÖR (MC4R) GEN POLİMORFİZMİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ VE SELEKSİYONDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
Authors: Karaca, Orhan
Sevim, Semih
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI
Keywords: Karacabey Merinosu, DNA dizi analizi, SNP, Mc4R, Canlı Ağırlık, Vücut Ölçümleri
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: KARACABEY MERİNOSU KUZULARINDA MELANOKORTİN-4 RESEPTÖR (MC4R) GEN POLİMORFİZMİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ VE SELEKSİYONDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Semih SEVİM Doktora Tezi, Zootekni Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof.Dr. Orhan KARACA 2020, 85 Sayfa Karacabey Merinosu kuzularında yapılan bu çalışmada, Melanokortin-4 Reseptör (Mc4R) geni bakımından polimorfizmin tanımlanması ve kuzuların büyüme özellikleri bakımından genotipler arası farklılıkların ortaya konması amaçlanmıştır. Bu çalışma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki koyunculuk şubesinde bulunan 300 baş Karacabey Merinosu kuzuda yürütülmüştür. Kuzuların büyüme özelliklerinin genotiplere göre değişimini saptamak üzere doğum ağırlığı, 45., 90. ve 180. gün canlı ağırlıkları, 0-90.gün, 90-180.gün ve 0-180 gün ortalama günlük canlı ağırlık artışları, 90 ve 180. gün vücut ölçümleri ve ultrason ölçümleri yapılmıştır. Mc4R geni, dizi bilgileri temin edildikten sonra tasarlanan primer çiftleri vasıtasıyla Mc4R1 ve Mc4R2 bölgelerine ayrılmış ve sırasıyla 825 ve 590 bç uzunluğundaki bu bölgeler sorunsuz olarak dizilenmiştir. DNA dizilimi çıkartılan bu bölgelerden Mc4R1 bölgesi içerisinde 9.T>C, 12.G>C, 93.G>A ve 381.G>A SNP’leri; Mc4R2 bölgesi içerisinde ise 681.G>C ve 1016.G>A SNP’leri tespit edilmiştir. 9.T>C SNP’inin 90. gün vücut ölçümlerinden sağrı genişliği (p<0.05), 12.G>C SNP’inin 90. gün canlı ağırlığı ve 0-90.gün ortalama günlük canlı ağırlık artışı (p<0.05), 93.G>A SNP’inin 90. gün vücut ölçümlerinden sağrı genişiliği (p<0.05), 381.G>A SNP’inin 90. gün ultrason ölçümlerinden yağ kalınlığı (p<0.01), 681.G>C SNP’sinin 90. gün vücut ölçümlerinden cidago yüksekliği ile but çevresi (p<0.05), 90. gün ultrason ölçümlerinden yağ kalınlığı (p<0.01), 1016.G>A SNP’inin 180. gün canlı ağırlığı (p<0.05), sütten kesim öncesi ortalama günlük canlı ağırlık artışı (p<0.05), sütten kesim sonrası günlük canlı ağırlık artışı (p<0.01), 0-180.gün ortalama günlük canlı ağırlık artışı (p<0.05), 90. gün ultrason ölçümlerinden deri kalınlığı (p<0.05), 180. gün ultrason ölçümlerinden kas derinliği viii (p<0.05) ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak Mc4R geninin koyunlarda büyüme özellikleri için moleküler markör olarak kullanılabileceği düşünülmektedir
URI: http://hdl.handle.net/11607/4190
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
629386.pdf3.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.