Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4182
Title: AYDIN YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN ‘SARILOP’ İNCİR FİDANLARINDA FARKLI SULAMA UYGULAMALARININ VEJETATİF GELİŞME VE BİTKİ SU TÜKETİMİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Authors: Akçay, Selin
Doğan, Pınar
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
Keywords: İncir, Damla Sulama, Su Düzeyi, Ksilem Su Potansiyeli, Prolin
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: AYDIN YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN ‘SARILOP’ İNCİR FİDANLARINDA FARKLI SULAMA UYGULAMALARININ VEJETATİF GELİŞME VE BİTKİ SU TÜKETİMİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Pınar DOĞAN Doktora Tezi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selin AKÇAY 2020, 101 sayfa Bu çalışma 2016 ve 2017 yıllarında Tarım ve Orman Bakanlığı, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde “Sarılop” çeşidi incir fidanlarında yürütülmüştür. Çalışmada, farklı sulama suyu düzeylerinde bitki boyu, gövde çapı, sürgün uzunluğu ve sürgündeki yaprak sayısı gibi bazı vejetatif gelişme parametreleri ile ksilem su potansiyeli, bitki su stresi indeksi, yaprak alan indeksi ve prolin içeriğinin mevsim içerisindeki değişimleri incelenmiştir. Araştırmada yağışa dayalı konu (susuz-S0) ile birlikte beş sulama suyu düzeyi incelenmiştir. 0-90 cm’lik toprak derinliğinde eksilen nemin yaklaşık %50’sini dikkate alarak oluşturulan tam sulama (%100-S4) konusu ile bunun %25’i (S1), %50’si (S2) ve %75’inin (S3) tamamlandığı sulama konuları seçilmiştir. Konulara uygulanan toplam sulama suyu miktarı 106.0-459.1 mm aralığında, bitki su tüketimi değerleri ise 25.5-472.2 mm aralığında değişiklik göstermiştir. Çalışma sonucunda, vejetatif gelişme parametrelerinde konular arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar belirlenmiştir. Bitki boyu, sürgün uzunluğu ve sürgündeki yaprak sayısı değerlerinde her iki deneme yılında istatistiki olarak en önemli farklılık S3 konusunda gözlenirken, fidanlarda gövde çapı değişiminde her iki yılda da S4 konusu öne çıkmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, fizyolojik parametrelerden ksilem su potansiyeli 0.66-1.17 MPa aralığında, yaprak alan indeksinin 1.49-2.45 arasında, bitki su stresi indeks değerlerinin 0-0.47 arasında, prolin içeriğinin ise 1.33-2.96 arasında değiştiği belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4182
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
623679.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.