Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4168
Title: ULUSLARARASI ÇATIŞMALARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Authors: Ünlü, Ahmet
Mollaoğulları, Zülal
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UYGULAMALI EKONOMETRİ PROGRAMI
Keywords: Sosyal Ağ Analizi, Uluslararası Çatışmalar, UCINET, Büyük Veri
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ULUSLARRASI ÇATIŞMALARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Zühal MOLLAOĞULLARI Yüksek Lisans Tezi, Uygulamalı Ekonometri Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜNLÜ 2020, XIV + 72 sayfa Sosyal Ağ Analizi (SAA), günümüzün popüler çalışma alanlarındandır. Ağ metodolojilerini meydana getiren ilişkileri temel alan SAA ile olaylara çok farklı bakış açıları geliştirilebilir. Bu çalışmanın temel amacı, sosyal ağ analizini yöntemiyle dünyadaki çatışmaların incelenmesidir. Araştırma kapsamında kullanılan veriler Global Database of Events Language and Tone (GDELT) projesi kapsamındaki ülkelerin çatışma sayılarına ilişkin verilerdir. Araştırma kapsamında betimsel istatistikler, merkeziyet ölçüleri ve kümeleme analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda bugün için dünyadaki çatışmaların merkezindeki en büyük aktörün ABD olduğu bulunmuştur. ABD’den sonra sırasıyla başlıca aktörlerin Rusya, Irak, İsrail, İran, Filistin olduğu göze çarpmaktadır. En az çatışma içerisinde bulunan ülkelerin ise sırasıyla Çin, Britanya, Peru, Doğu Timor, Endonezya ve Eritrea (Eritre) olduğu görülmektedir. Aynı zamanda sosyal ağ analizi ile oluşturulan sosyal ağın yedi (7) farklı kümeden meydana geldiği belirlenmiştir. Çatışmaların genel itibariyle büyük bir bölümünün Ortadoğu’da gerçekleştiği ve Ortadoğu’nun her anlamda dünya siyasetinde çok önemli bir bölge olduğu sonucuna ulaşılmıştır
URI: http://hdl.handle.net/11607/4168
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
609729.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.