Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4167
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDEMİR, Tanju-
dc.contributor.authorKILIÇ, Sonay-
dc.date.accessioned2021-09-08T06:02:06Z-
dc.date.available2021-09-08T06:02:06Z-
dc.date.issued2020-
dc.date.submitted2020-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/4167-
dc.description.abstractXVIII. YÜZYILDA BATI ANADOLU KIYILARINDA DENİZ TAŞIMACILIĞI (EDREMİT ŞER’İYYE SİCİLLERİNE GÖRE) Sonay KILIÇ Yüksek Lisans Tezi, Tarih Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof Dr. Tanju DEMİR 2020, XXII + 133 sayfa Osmanlı Devleti coğrafi konumu gereği denizlere kayıtsız kalamamıştır. Deniz taşımacılığı ve ticareti ise zaman içerisinde gemi teknolojisine bağlı olarak gelişim göstermiştir. Bu bağlamda XVIII. yüzyılda kadırga’dan kalyon’a geçiş son derece önemlidir. Bu çalışmanın temel kaynağı Batı Anadolu’ya ait sınırlı sayıdaki Şer’iyye Sicillerinin en önemlilerinden biri olan Edremit Şer’iyye Sicilleridir. Taşımacılıkla ilgili bu belgelerden yararlanılarak Osmanlı’nın XVIII. yüzyıldaki denizcilik faaliyetleri, tersane ve donanmada yapılan değişiklikler başta olmak üzere, denizcilikle ilgili kanun ve düzenlemeler, deniz ticareti ve taşımaya konu olan mallar üzerinde durulmuş, malların değeri tablolar halinde değerlendirilmiş, taşıma işinin nasıl gerçekleştiği, kimler tarafından yapıldığı, taşımaya konu olan malların niteliği, miktarları, temin edildiği yerler ve iskelelere nakli anlatılmıştır.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI..............................................................................................iii BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI................................................................................ v ÖZET.....................................................................................................................................vii ABSTRACT ...........................................................................................................................ix ÖNSÖZ...................................................................................................................................xi TABLOLAR DİZİNİ...........................................................................................................xvii EKLER DİZİNİ....................................................................................................................xix KISALTMALAR DİZİNİ ....................................................................................................xxi GİRİŞ....................................................................................................................................... 1 1. BÖLÜM.............................................................................................................................. 8 1. EDREMİT ADI VE COĞRAFYASI .................................................................................. 8 1.1. Edremit Tarihi............................................................................................................ 11 1.2. Osmanlılar Devrinde Edremit.................................................................................... 14 2. BÖLÜM............................................................................................................................ 16 2. DENİZCİLİK VE TÜRKLER........................................................................................... 16 2.1. Adalar Denizi ve Batı Anadolu.................................................................................. 16 2.2. Türklerin Denizlerdeki İlk Faaliyetleri...................................................................... 19 2.3. Osmanlı Devleti’nde Denizcilik ................................................................................ 21 2.3.1. Tersâne-i Âmire’nin Kuruluşu......................................................................... 25 2.3.2. Barbaros Hayreddin Paşa ve Preveze Deniz Savaşı ........................................ 29 2.3.3. Malta, Kıbrıs ve Girit’in Alınması................................................................... 32 2.3.4. İnebahtı Yenilgisi ve Osmanlı Donanmasında Islahat Çalışmaları ................. 34 3. BÖLÜM............................................................................................................................ 37 3. XVIII. YÜZYILDA TÜRK DENİZCİLİĞİ, KANUN VE DÜZENLEMELER .............. 37 3.1. Kadırga’dan Kalyona Geçiş....................................................................................... 38 3.2. Mezemorta Hüseyin Paşa ve 1701 Bahriye Kanunnamesi ........................................ 39 xiv 3.3. 1770 Çeşme Baskını ve Cezayirli Hasan Paşa .......................................................... 41 3.4. Bahriyede Islahat Çalışmaları.................................................................................... 44 3.5. Osmanlı-Rus Ticari İlişkileri..................................................................................... 48 3.5.1. Osmanlı-Rus Savaşı ve Prut Antlaşması (1711) ............................................. 50 3.5.2. Küçük Kaynarca Antlaşması ve Deniz Taşımacılığına Etkisi......................... 51 3.5.3. 1783 Tarihli Osmanlı-Rus Ahidnamesine Göre Rusya’nın Vergilendirilmesi Usulu................................................................................................................ 52 3.5.4. Gümrük Tarifesi .............................................................................................. 53 3.5.5. Taşınan Yolcular Karaya İnince Nasıl Bir Muamele Görüyorlardı?............... 55 3.5.6. Taşınan Malların Güvenliği Nasıl Sağlanıyordu? ........................................... 55 3.5.7. Taşınması Yasak Mallar.................................................................................. 55 3.5.8. Savaş Dönemlerinde Taşımacılık Nasıl Yapılıyordu? .................................... 56 3.5.9. Savaş Nedeniyle Taşımacılığın Tamamen Durması ....................................... 56 4. BÖLÜM............................................................................................................................ 58 4. BATI ANADOLU’DA GEMİ İNŞA FAALİYETLERİ VE TİCARİ GEMİLER ........... 58 4.1. Kalyon, Şayika ve Tombaz İnşası ............................................................................. 58 4.1.1. Kalyon Tamir ve Techizi ve Gerekli Levazımat ............................................. 59 4.1.2. Gemi Kiralama İşlemi ..................................................................................... 60 4.1.3. Erzak Taşıyan Gemilerin Karadeniz’de Batması ve Gemilerin Tamiri .......... 60 4.2. Türk Kürekli Gemileri............................................................................................... 61 4.3. İnce Donanma Gemileri ............................................................................................ 66 4.4. Nakliye ve Ticaret Gemileri ...................................................................................... 68 4.5. Yelkenli Gemiler ....................................................................................................... 70 5. BÖLÜM............................................................................................................................ 75 5. BATI ANADOLU KIYILARINDA DENİZ TAŞIMACILIĞI........................................ 75 5.1. Kereste Taşımacılığı................................................................................................. 75 5.1.1. Kerestelerin Toplandığı Yerler........................................................................ 75 5.1.2. Kereste Taşıma İçin Görevlendirilenler .......................................................... 76 xv 5.1.3. Kaza Durumunda Kerestelerin Kullanımı ....................................................... 77 5.1.4. Donanma Kalyonlarının Tamîrî İçin Gerekli Keresteler................................. 78 5.1.5. Kerestelerin İskeleye Nakli ve Miktarları........................................................ 78 5.1.6. Naklolunan Kerestelerin Türleri...................................................................... 81 5.1.7. Kereste Nakline Karşı İsyan ............................................................................ 81 5.2. Zahire Taşımacılığı.................................................................................................... 82 5.2.1. Osmanlı Devleti ile Rusya Arasında Zahire Taşınması................................... 82 5.2.2. Karadeniz ve Tuna Nehri İskelelerinden Gelen Zahirenin Bölge İskelelere Nakli................................................................................................................. 84 5.2.3. İstanbul’a Zahire Taşınması ............................................................................ 84 5.3. Hınta (Buğday)Taşımacılığı ...................................................................................... 85 5.3.1. Taşıma İçin Emir Gelmesi ............................................................................... 87 5.3.2. Taşımacılık Hizmetleri İçin Yapılan Masraflar............................................... 87 5.4. Keten ve Susam Tohumu Taşımacılığı...................................................................... 88 5.5. Tuz Taşınması............................................................................................................ 90 5.6. Kahve Taşımacılığı.................................................................................................... 91 5.6.1. Kahve Taşınırken Vergi Kaçakçılığı Yapılması.............................................. 92 5.6.2. Kahve Vergisi Tahsilinde Dikkat Edilen Hususlar.......................................... 94 5.7. Zeytinyağı ( Revgan-ı Zeyt) Taşımacılığı ................................................................. 95 5.7.1. Zeytinyağı Satışının Yasaklanması.................................................................. 97 5.7.2. Yabancı Memleketlere Zeytinyağı Taşınması ................................................. 98 5.8. Yiyecek ve İçecek Taşımacılığı................................................................................. 98 5.9. Zift ve Katran Taşımacılığı........................................................................................ 98 5.9.1. Gemi Tamir ve Techizinde Zift ve Katran Kullanılması................................. 99 5.9.2. Zift ve Katran’ın Temin Edildiği Yerler........................................................ 100 5.9.3. Osmanlı Devleti ile Rusya Arasında Yardımlaşma ....................................... 101 5.10. Eşya ve Emtia Taşımacılığı ................................................................................... 101 5.11. Tavşan Derisi Taşımacılığı .................................................................................... 105 xvi 6. TARTIŞMA VE SONUÇ.............................................................................................. 109 7. KAYNAKLAR............................................................................................................... 115 8. EKLER........................................................................................................................... 127 ÖZGEÇMİŞ....................................................................................................................... 133tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTaşımacılık, Deniz Taşımacılığı, Batı Anadolu, Edremittr_TR
dc.titleXVIII. YÜZYILDA BATI ANADOLU KIYILARINDA DENİZ TAŞIMACILIĞI (EDREMİT ŞER’İYYE SİCİLLERİNE GÖRE)tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALItr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
610663.pdf4.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.