Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4167
Title: XVIII. YÜZYILDA BATI ANADOLU KIYILARINDA DENİZ TAŞIMACILIĞI (EDREMİT ŞER’İYYE SİCİLLERİNE GÖRE)
Authors: DEMİR, Tanju
KILIÇ, Sonay
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI
Keywords: Taşımacılık, Deniz Taşımacılığı, Batı Anadolu, Edremit
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: XVIII. YÜZYILDA BATI ANADOLU KIYILARINDA DENİZ TAŞIMACILIĞI (EDREMİT ŞER’İYYE SİCİLLERİNE GÖRE) Sonay KILIÇ Yüksek Lisans Tezi, Tarih Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof Dr. Tanju DEMİR 2020, XXII + 133 sayfa Osmanlı Devleti coğrafi konumu gereği denizlere kayıtsız kalamamıştır. Deniz taşımacılığı ve ticareti ise zaman içerisinde gemi teknolojisine bağlı olarak gelişim göstermiştir. Bu bağlamda XVIII. yüzyılda kadırga’dan kalyon’a geçiş son derece önemlidir. Bu çalışmanın temel kaynağı Batı Anadolu’ya ait sınırlı sayıdaki Şer’iyye Sicillerinin en önemlilerinden biri olan Edremit Şer’iyye Sicilleridir. Taşımacılıkla ilgili bu belgelerden yararlanılarak Osmanlı’nın XVIII. yüzyıldaki denizcilik faaliyetleri, tersane ve donanmada yapılan değişiklikler başta olmak üzere, denizcilikle ilgili kanun ve düzenlemeler, deniz ticareti ve taşımaya konu olan mallar üzerinde durulmuş, malların değeri tablolar halinde değerlendirilmiş, taşıma işinin nasıl gerçekleştiği, kimler tarafından yapıldığı, taşımaya konu olan malların niteliği, miktarları, temin edildiği yerler ve iskelelere nakli anlatılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4167
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
610663.pdf4.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.