Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4139
Title: 10-14 YAŞ TENİSÇİLERDE 8 HAFTALIK CORE ANTRENMANLARININ ÇEVİKLİK, KUVVET, DENGE PERFORMANSINA VE TENİS BECERİLERİNE ETKİSİ
Authors: ERGİN, ESİN
ARSLAN, ENGİN
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Keywords: Antrenman, Core, ITN, Tenis,
Issue Date: 18-Jul-2021
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Citation: Arslan, E. (2021) ''10-14 Yaş Tenisçilerde 8 Haftalık Core Antrenmanlarının Çeviklik, Kuvvet, Denge Performansına ve Tenis Becerilerine Etkisi'' Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
Abstract: 10-14 YAŞ TENİSÇİLERDE 8 HAFTALIK CORE ANTRENMANLARININ ÇEVİKLİK, KUVVET, DENGE PERFORMANSINA VE TENİS BECERİLERİNE ETKİSİ Arslan E. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2021. Amaç: Bu çalışma 10-14 yaş tenisçilerde 8 haftalık core antrenmanlarının kuvvet, çeviklik ve denge performansları ile tenis becerilerine etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya EA Tenis Akademisi’nde tenis eğitimi gören 25 tenisçi gönüllü olarak katılmıştır. Tüm katılımcılara öncelikle dikey sıçrama, pro-agility çeviklik ve yıldız denge testleri ile ITN Tenis beceri testi uygulanmış, ardından 11 kişilik deney grubuna tenis antrenmanlarına ek olarak literatürde belirtilen doğrultuda 8 hafta süresince hafta 3 kez core antrenmanları yaptırılmıştır. Kontrol gurubunu oluşturan tenisçiler yalnızca tenis antrenmanlarına devam etmişlerdir. Core antrenmanlarının kuvvet, çeviklik ve denge performansı ile tenis becerilerine etkisinin incelenmesi için 8 hafta sonunda ön testlemelerde uygulanan testler tekrar tüm katılımcılara uygulanmıştır. Çalışmada alınan ön test-son test ölçümleri kullanılarak 8 haftalık core antrenmanlarının 10-14 yaş tenisçilerin kuvvet, reaktif çeviklik ve denge performansları ile tenis becerilerine etkisi belirlenmiştir. Bulgular: İstatistiksel analiz sonuçlarına göre core antrenmanlarının deney grubundaki tenisçilerin ITN numaraları, ITN puanları, çeviklik ve denge becerilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilerleme görülmüştür. Ayrıca kontrol grubunda ITN numaraları, ITN puanlarında ve yıldız denge testinde sınırlı yönlerde istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmıştır. Buna karşılık dikey sıçrama ve yaylanarak sıçrama test skorlarında her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı farka rastlanmamıştır. Sonuç: Sonuç olarak core antrenmanlarının 10-14 yaş tenisçilerde çeviklik, denge ve tenis performansına olumlu yönde katkılarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Antrenman programlarında tenis antrenmanlarına ek olarak uygulanacak core antrenmanlarının sporcuların gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4139
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Engin Arslan.pdfYüksek Lisans1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.