Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4113
Title: Suriye krizi ve Türk dış politikası: Postmodern bir analiz
Authors: Bozdağlıoğlu, Yücel
Keserci, Faruk
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Keywords: Türk Dış Politikası, Türklük, Kürtlük, İslamcılık, Ümmet, Kimlik, Suriye Krizi, Uluslararası İlişkiler
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: SURİYE KRİZİ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI: POSTMODERN BİR ANALİZ Faruk KESERCİ Yüksek Lisans Tezi, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu 2019, XVII+359 sayfa Bu çalışmada, Türk kimliği, Kürt kimliği ve İslamcılık ya da Ümmet kimliğinin Suriye Krizi ve Türk Dış Politikası'nı nasıl anladığı üzerine araştırma yapmaktadır. Türk dış politikasının doğru ya da yanlış olmasıyla ilgili değildir. Bu tezin asıl amacı, Türklük, Kürtlük ve İslamcı kimliklerin nasıl inşa edildiği ve birbirlerini nasıl "öteki" olarak aldıklarını analiz etmektir. Kimlikleriyle resmettikleri Suriye Krizi ve Türk Dış Politikası arasında bir analoji yapmaktadır. Bunun için bu çalışma Postmodern bir analiz kullanmaktadır. Postmodern analiz hem bir düşünceye hem de Yeni Çağ'a atıfta bulunmaktadır. Düşünce olarak, Postmodernizme göndermede bulunmaktadır. Yeni Bir Çağ olarak, ekonomik, sosyo-kültürel ve politik terimlerle yeni bir çağı işaret etmektedir. Çalışmada uluslararası ilişkiler çalışmalarında kimliği çalışmak için postmodern analiz kullanılmaktadır. Bu çalışma, dış politikadaki ihmal edilen kimliklerin özellikle Suriye Krizi bağlamında dış politikayı nasıl algıladıkları ve bunların medya çıktıları incelemektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4113
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
607688.pdf2.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.