Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4102
Title: Malzeme akış maliyet muhasebesi standartları çerçevesinde endüstriyel üretim atıklarının değerlendirilmesi
Authors: Köroğlu, Çağrı
Kılıç, Ahmet Fatih
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Muhasebe Finansman Bilim Dalı
Keywords: Çevre Muhasebesi, Çevresel Yönetim, ISO 14051:2011 Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: MALZEME AKIŞ MALİYET MUHASEBESİ STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE ENDÜSTRİYEL ÜRETİM ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ahmet Fatih Kılıç Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Çağrı KÖROĞLU 2019, XV + 163 sayfa Son zamanlarda çevresel sorunların artması, dikkatleri çevrenin sürekliliği ve sürdürülebilirliği yönüne çekilmesine neden olmuştur. Bu sayede uluslararası düzeyde hem sosyal, hem de bilimsel açıdan çeşitli çalışmaların ortaya çıkmasıyla birlikte çevre farkındalığı daha belirgin bir şekilde oluşmuştur. Bu farkındalığa bağlı olarak, işletmeler de çevreden kendilerini soyutlayamadıkları için sosyal sorumlulukları gereği çevresel konuları benimsemeye başlamıştır. İşletme fonksiyonları da çevresel konulardan etkilenmiş, yeni iş modellerinin ve çalışma prensiplerinin ortaya çıkarılmasına imkan tanımıştır. Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi, çevresel bilinci benimsemiş olarak sadece parasal yönden değil aynı zamanda fiziksel bir yaklaşımla gizli maliyetlerin ortaya çıkarılmasını sağlayan bir yöntemdir. Çevresel yönetim muhasebesinin bir aracı olan Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi ile üretimde kullanılan malzemelerin pozitif ve negatif ürüne dönüşme süreci incelenmekte ve üretim kayıplarının değerlendirilmesi noktasında yeni bir raporlama sistemi ortaya konulmaktadır. Bu çalışmada, Malzeme Akış Maliyet Muhasebesi yöntemi ile tekstil atıklarının geri dönüşümünü yapan firmaların bilgilerinden yola çıkarak bir çevresel maliyet raporlanması yapılmış ve yorumlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4102
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
603028.pdf3.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.