Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4101
Title: Siber gerçekliğin mekan ve ilişkilerde cisimleşmesi: League of legends" örneği
Authors: Tatlıcan, Ümit
Dilek, Murat
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı
Keywords: Ağ toplumu, İnternet, Mekân, Oyun, League of Legends.
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: SİBER GERÇEKLİĞİN MEKÂN VE İLİŞKİLERDE CİSİMLEŞMESİ: “LEAGUE OF LEGENDS” ÖRNEĞİ Murat DİLEK Yüksek Lisans Tezi, Sosyoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ümit TATLICAN 2019, XI, 80 sayfa “Siber Gerçekliğin Mekân ve İlişkilerde Cisimleşmesi: “League of Legends” Örneği” başlıklı tez çalışmamızda Manuel Castells’in ‘Ağ Toplumu’ kuramı ve oyun olgusunun tarihsel dönüşümü analiz edilerek, ‘League of Legends’ oyununun mekân ve ilişkiler boyutu ele alınmaya çalışılmaktadır. Araştırmamızın birinci bölümünde Castells’in ağ toplumu tartışması detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu bağlamda, ağ kavramı, bilgisayar ve İnternet teknolojisi, zaman ve uzam tartışmaları, siber gerçeklik ve siber kültür tartışmaları incelenmektedir. Araştırmamızın ikinci bölümünde ise ‘oyun’ olgusu detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu bağlamda, oyun kavramı, oyun kültür ilişkisi, video oyunları, dijital oyunlar ve son olarak League of Legends oyunu bağlamında kavramlar ele alınarak oyunun kültürünün tarihsel bazda dönüşümü ve etkilerinin neler olduğunu açıklamak amaçlanmaktadır. Araştırmamızın üçüncü bölümünde ise İstanbul ve Aydın illerinde 12 kişiyle yapılan derinlemesine görüşme sonuçları analiz edilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4101
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
602976.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.