Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4100
Title: Türkiye'de elektronik devlet uygulamalarının vergilendirme işlemlerine yansımaları
Authors: Kahriman, Hamza
Admiş, Ömer
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonomi Finans Ana Bilim Dalı
Keywords: Elektronik Devlet, Vergilendirme İşlemleri, Elektronik Vergilendirme
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK DEVLET UYGULAMALARININ VERGİLENDİRME İŞLEMLERİNE YANSIMALARI Ömer ADMİŞ Yüksek Lisans Tezi, Ekonomi ve Finans Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN 2019, XV + 100 sayfa Bu çalışmada küreselleşen dünyada sürekli gelişen bilgi teknolojileriyle birlikte ekonomik sistem içerisinde birçok sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de bilişim teknolojilerine ayak uydurarak kendi iç işleyişi ve vatandaşlarla olan iletişimin ağ teknolojileri yardımıyla geliştirmesinin nasıl olduğuna ve bunun vergisel sistemde etkilerine değinilmiştir. Devletler kamu hizmetlerini sunarken ve ayrıca kamu gelirlerini sağlarken bunu en etkin, en hızlı şekilde ve en az maliyetle sağlama hedefi içerisindedir. Bu anlamda elektronik devlet kavramı günümüzde ortaya çıkmış ve önemi de her geçen gün artmaktadır. Elektronik devlet vatandaş-devlet ilişkilerinin karşılıklı olarak ağ ortamında sağlandığı bir yapılanmadır. E-devlet alanındaki uygulamalar kısa zamanda vergilendirme alanında kullanılmaya başlanmıştır. Elektronik vergileme, devleti vergi tahsilatları sırasında ağır iş yükü ve maliyetlerden kurtarmakta; mükellefin de vergi görevlerini yerine getirirken daha basit ve karmaşıklıktan uzak hızlı bir şekilde bunun uygulamasını sağlanmakta, devlet ve birey arasındaki iletişim kalitesini de artırmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4100
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
602750.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.