Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4090
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaraca, Mehmet Mustafa-
dc.contributor.authorEmektar, Hüseyin-
dc.date.accessioned2021-07-13T11:08:24Z-
dc.date.available2021-07-13T11:08:24Z-
dc.date.issued2019-
dc.date.submitted2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/4090-
dc.description.abstractHAMZAVÎ’NİN İSKENDER-İ ZÜ’L-KARNEYN TEVÂRİHİ, BERLİN DEVLET KÜTÜPHANESİ MS. OR. QUART 1634, 1B-67A (İNCELEME, METİN VE DİZİN) Hüseyin EMEKTAR Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mustafa KARACA 2019- XVI+ 444 sayfa Anadolu sahasında Türk dilinin gelişmesinde Arapça ve Farsça manzum ve mensur çeviri eserlerin önemli katkısı vardır. Bu dönemde kaleme alınan mensur ve manzum İskendernâme çevirileri buna örnek olarak gösterilebilir. Bu eserler dönemin Türkçesinin özelliklerini yansıtması bakımından da önemlidir. İskender’in hayatı, seferleri, olağanüstülükleri çerçevresinde gelişen bu eserler Doğu edebiyatının da yaygın konularından biridir. Hatta İskender-i Zülkarneyn ile Makedonyalı Büyük İskender’in zaman zaman birbiriyle karıştırılmasının, bu konunun sıkça işlenmesinden dolayı olduğu düşünülmektedir. Çünkü İskendernâme adı altındaki pek çok eserde İskender i Zülkarney ile Makedonyalı Büyük İskender’in özelliklerini taşıyan üçüncü bir şahıs meydana getirilmiştir. Bu çalışmada Berlin Devlet Kütüphanesi Ms. Or. Quart 1634 numarada kayıtlı olan ve Hamzavî tarafından telif edilen 24 ciltlik İskendernâme adlı eserin 17. cildinin 1b-67a arası çevriyazısı incelenmiştir.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÖZET .................................................................................................................................... .vii ABSTRACT .......................................................................................................................... ix ÖNSÖZ................................................................................................................................... xi İÇİNDEKİLER .................................................................................................................... .xiii METİNDE KULLANILAN ÇEVİRİYAZI İŞARETLERİ...................................................xv KISALTMALAR..................................................................................................................xvi GİRİŞ.......................................................................................................................................1 1. BÖLÜM...........................................................................................................................3 1.1. İskender-i Zülkarneyn Kimdir?.................................................................................3 1.2. İskendernâmeler........................................................................................................4 1.2.1 Türk Edebiyatında İskender Hikayesi .....................................................................5 1.2.2 Arap Edebiyatında İskender Hikyesi.......................................................................6 1.2.3 Fars Edebiyatında İskender Hikyesi........................................................................7 1.3 Hamzavî .........................................................................................................................7 1.4. Hamzavî’nin İskendernâme’si (Kitab-ı İskender).........................................................8 2. BÖLÜM ...........................................................................................................................11 2.1 Metin Üzerine Bazı Notlar...........................................................................................11 3. BÖLÜM ............................................................................................................................15 3.1 Metin ............................................................................................................................15 4. BÖLÜM ..........................................................................................................................147xiv 4.1 Gramatikal Dizin ........................................................................................................147 4.2 Özel Adlar Dizini .......................................................................................................421 SONUÇ................................................................................................................................441 KAYNAKLAR ...................................................................................................................442 ÖZGEÇMİŞ........................................................................................................................444tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİskender, Zülkarneyn, İskendernâme, mensur, Hamzavtr_TR
dc.titleHamzavî'nin İskender-i Zü'l-Karneyn Tevârihi, Berlin Devlet Kütüphanesi ms. or. quart 1634, 1b-67a (İnceleme, metin ve dizin)tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
603800.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.