Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4090
Title: Hamzavî'nin İskender-i Zü'l-Karneyn Tevârihi, Berlin Devlet Kütüphanesi ms. or. quart 1634, 1b-67a (İnceleme, metin ve dizin)
Authors: Karaca, Mehmet Mustafa
Emektar, Hüseyin
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Keywords: İskender, Zülkarneyn, İskendernâme, mensur, Hamzav
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: HAMZAVÎ’NİN İSKENDER-İ ZÜ’L-KARNEYN TEVÂRİHİ, BERLİN DEVLET KÜTÜPHANESİ MS. OR. QUART 1634, 1B-67A (İNCELEME, METİN VE DİZİN) Hüseyin EMEKTAR Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mustafa KARACA 2019- XVI+ 444 sayfa Anadolu sahasında Türk dilinin gelişmesinde Arapça ve Farsça manzum ve mensur çeviri eserlerin önemli katkısı vardır. Bu dönemde kaleme alınan mensur ve manzum İskendernâme çevirileri buna örnek olarak gösterilebilir. Bu eserler dönemin Türkçesinin özelliklerini yansıtması bakımından da önemlidir. İskender’in hayatı, seferleri, olağanüstülükleri çerçevresinde gelişen bu eserler Doğu edebiyatının da yaygın konularından biridir. Hatta İskender-i Zülkarneyn ile Makedonyalı Büyük İskender’in zaman zaman birbiriyle karıştırılmasının, bu konunun sıkça işlenmesinden dolayı olduğu düşünülmektedir. Çünkü İskendernâme adı altındaki pek çok eserde İskender i Zülkarney ile Makedonyalı Büyük İskender’in özelliklerini taşıyan üçüncü bir şahıs meydana getirilmiştir. Bu çalışmada Berlin Devlet Kütüphanesi Ms. Or. Quart 1634 numarada kayıtlı olan ve Hamzavî tarafından telif edilen 24 ciltlik İskendernâme adlı eserin 17. cildinin 1b-67a arası çevriyazısı incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4090
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
603800.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.