Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/409
Title: Aydın İli ikinci ürün pamuk çeşitlerinde önemli bazı pamuk zararlılarının ve doğal düşmanlarının populasyon değişimlerinin saptanması
Other Titles: Determination of population changes of some significant cotton pests and natural enemies in after-crop cotton varieties of Aydın province
Authors: Gençsoylu, İbrahim
Kılıç, Savaş
Keywords: İkinci ürün pamuk
Zararlılar
Doğal düşmanlar
After-crop Cotton
Pests
Natural Enemies
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, 2012-2013 yıllarında Aydın ili ikinci ürün pamuk çeşitlerinde önemli bazı pamuk zararlılarının ve doğal düşmanlarının popülasyon değişimlerinin saptanması amacıyla Aydın ili Söke ilçesinde yapılmıştır. Çalışmada yaygın olarak kullanılan May 373, Gloria ve Flash pamuk tohumları kullanılmıştır. Çalışma sonunda 2012 yılında Bemisia tabaci, Frankliniella spp. ve Liriomyza trifolii en yüksek yoğunlukta saptanmış ve istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 2013 yılında ise Aphis gossypii, Tetranyhcus spp. ve Frankliniella spp. May 373 çeşidinde en yüksek yoğunluğa ulaşmış ve istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Zararlı yoğunlukları en fazla May 373 çeşidinde daha sonra Flash ve Gloria çeşidlerinde daha düşük yoğunluklarda görülmüştür. Doğal düşman yoğunlukları ise, en yüksek Coleoptera takımına ait bireyler olmuş ve en fazla May 373 ve Flash çeşidinde olurken onu Gloria çeşidi izlemiştir. Heteroptera takımına ait olan türlerde ise en yüksek yoğunluk May 373 çeşitinde saptanmış ve daha sonra Flash ve Gloria çeşidleri izlemiştir. Neuroptera takımında ise çeşitler arasında yoğunluk bakımından istatistiki olarak bir fark görülmemiştir. Çalışma sonunda verim açısından en yüksek verim miktarı lif inceliği, elyaf uzunluğu, tek düzelik ve elastikiyet olarak istatistiki bir fark bulunmazken, dayanıklılık önemli bulunmuş ve en dayanıklı lif özelliği her iki yılda da Gloria çeşidinde olmuş, May 373 ve Flash arasında ise bir farka rastlanılmamıştır. Sonuç olarak ise, bölgede buğday sonrası ikinci ürün pamuk ekiminin yapılabileceği ve kullanılan bazı tüylü çeşidlerin zararlılarla mücadelede entegre mücadele içerisinde kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. This study was carried out in Söke district of Aydın province in 2012-2013 in order to determine of population changes of some significant cotton pests and natural enemies in after-crop cotton (Gossypium hirsutum L.) varieties. In the study, May 373, Gloria and Flash cotton seeds were commonly used. At the end of the study, in 2012, Bemisia tabaci, Frankliniella spp. and Liriomyza trifolii were detected in maximum density and regarded as significant statistically while in 2013, Aphis gossypii, Tetranycus spp. and Frankliniella spp. Reached to the maximum density in May 373 and regarded as significant statistically. Pest densities were observed in May 373 at most, then in Flash and Gloria in lower densities. As for natural enemy densities, while the highest natural enemy density, the individuals belonging to the order Coleoptera were observed in May 373 and Flash at most, Gloria followed them. For the individuals belonging to the order Heteroptera, the maximum density was in May 373 and then Flash and Gloria followed it. İn the order Neuroptera, a difference was not observed statistically among ranges in terms of density. At the end of the study, no difference was found in fiber fineness, fiber length, uniformity and elasticity in both years in terms of highest yield rate while resistance was regarded as significant and the feature of the most resistant fiber was in Gloria in both years, no difference was found among May 373 and Flash. As a conclusion, it became evident that the after-crop cotton might be planted following wheat and some ranges with more hairs used might be used within integrated control in fighting with pests.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50020642&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/409
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract (1).pdf69.96 kBAdobe PDFView/Open
Özet.pdf123.88 kBAdobe PDFView/Open
Savaş KILIÇ.pdf907.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.