Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/408
Title: Canine parvoviral enteritisli köpeklerde klinoptilolit'in sağaltım etkinliğinin araştırılması
Other Titles: İnterpretation of treatment efficacy of clinoptilolite in dogs with canine parvoviral enteritis
Authors: Ulutaş, Bülent
Akdağ, Emre
Keywords: Köpek
parvoviral enterit
klinoptilolit
ishal
diarrhea
clinoptilolite
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada parvoviral enteritis ile doğal enfekte köpeklerde klinoptilolit'in sağaltım etkinliğinin araştırılması amaçlandı. Kanlı ishal, kusma, depresyon genel durum bozukluğu ile getirilen ve fekal antijen testi ile parvoviral enteritis tanısı konan farklı ırk ve cinsiyette 20 köpek çalışma materyalini oluşturdu. Parvovirüs ile enfekte köpekler 2 gruba (n=10) ayrılarak, birinci gruba 7 gün süreyle sadece standart destek sağaltımı, ikinci gruba aynı sürede standart destek sağaltımı ve oral 400 mg/gün/köpek dozunda klinoptilolit uygulandı. Köpeklerden kan örnekleri uygulama öncesi ve sonrası 1, 2, 4. ve 7. günlerde alınarak tam kan sayımı, kan gazları, PT, APTT değerleri belirlendi. Serum örneklerinden, C-reaktif protein, haptoglobulin, seruloplazmin, ALT, AST, ALP, GGT, CK, BUN, CREA, TP, ALB, TBİL, İnBİL, GLU, Fe, Cu, Zn, Na, K düzeyleri belirlendi. Köpeklerde incelenen değişkenlerin istatiksel değerlendirilmesi SPSS paket programında yapıldı. Parvoviral enteritisin sağaltımında klinoptilolit'in toplam klinik skor puanında azalma sağlayarak klinik iyileşme süresini hızlandırdığı ve sağaltım sürecinde albümin ve total protein konsansantrasyonlarına olumlu yönde etkisi olduğu belirlendi. Bu veriler ışığında parvoviral enteritisli köpeklerin sağaltımında standart sağaltıma ek olarak diyete 7 gün boyunca günlük 400mg/ köpek dozunda klinoptilolit ilavesinin sağaltıma katkı sağlayabileceği ve yapılacak çalışmalara referans olarak kullanılabileceği sonucuna varıldı. In the present study the aim was to research the therapy efficiency of clinoptilolite in dogs naturally infected with parvoviral enteritis. The material of the present study involved dogs of various breed and of both sexes reffered with haemorrihagic diarrhea, vomiting, depression, general disorder in condition and diagnosed within parvoviral enteritis by fecal antigen test. Parvovirus infected dogs were enrolled into 2 groups (n=10, each). First group recieved standart supportive treatment for 7 days, second group received standart supportive treatment and clinoptilolite orally at a dosage of 400 mg/day/per dog within the same period. Blood sample were withdrawn from dogs before and 1. ,2. ,4. and 7. days after applications and complete blood counts, blood gas, PT, APTT values were analyzed. Sera samples were evaluated for CRP, Hp, Cp, ALT, AST, ALP, GGT, CK, BUN, CREA, TP, ALB, TBIL, InBİIL, GLU, Fe, Cu, Zn, Na and K levels. SPSS pocket programme was used for, statistical evaluation of interpreted alterations among dogs. It was suggested that clinoptilolite diminished total clinical scoring by accelerating clinical recovery and was found to have positive influence on ALB and total protein concentrations for therapy of parvoviral enteritis. Those aforementioned data suggested that among dogs with parvoviral enteritis standart therapy accompanying clinoptilolite at a dosage of 400 mg/per dog for 7 days might be additive to therapy and might be a reference to further studies performed.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49171457&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/408
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emre AKDAĞ.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.