Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4062
Title: AYDIN, DENİZLİ VE MANİSA İLLERİNDE SCHMALLENBERG VİRUS ENFEKSİYONUNUN SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
Authors: Erol, Nural
Noturoğlu, Mehmet
Keywords: Antikor, ELISA, Ruminant, Schmallenberg Virusu, Seropozitiflik
Issue Date: 17-May- 21
Publisher: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Citation: Noturoğlu M. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Viroloji (Veteriner) Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2021.
Abstract: Amaç: Schmallenberg virusu (SBV), ilk kez 2011 yılında Avrupa'da tanımlanan, sokucu sineklerle bulaşan, sığır, koyun ve keçilerde süt veriminde azalma, abort, mumifiye fötus, erken doğum, ölü doğum ve kongenital anomalilerle ile karakterize, epidemik şekilde seyredebilen ve sonuç olarak ekonomik kayıplara neden olan bir hastalığa yol açmaktadır. Enfeksiyonun bölgemizdeki varlığı ve yaygınlığı konusunda bilimsel veri bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Aydın, Manisa, Denizli İllerinde SBV enfeksiyonun varlığı ve yaygınlığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Aydın, Denizli ve Manisa illerindeki keçi, koyun ve sığır yetiştiriciliği yapan işletmelerden toplam 464 hayvandan kan serumu örnekleri elde edildi. Örnekler ticari indirekt ELISA ile SBV'e karşı oluşan antikor varlığı yönünden test edildi. Bulgular: Araştırmada genel olarak tüm hayvanların %25,86'inde (120/464) SBV'ye özgü antikor varlığı tespit edildi. Seropozitiflik oranları Aydın'daki tüm hayvanlarda %42,86 (66/154), Denizli'de %22,73 (35/154) Manisa'da ise %12,18 (19/156) oranında olduğu tespit edildi. Örneklenen tüm keçilerde %27,85 (44/158), tüm koyunlarda %21,15 (33/156) ve tüm sığırlarda ise %28,67 (43/150) oranında antikor pozitiflik bulundu. Seropozitiflik oranlarının istatistiksel karşılaştırılması sonrasında coğrafik konum, yaş ve ırk arasında anlamlı bir farklılık bulunurken, tür ve cinsiyet yönünden anlamlılık saptanmadı. Sonuç: Araştırmada SBV enfeksiyonunun Batı Ege Bölgesi'nde oldukça yaygın olduğu ve ekonomik kayıplara neden olabileceği görüşüne varıldı. Araştırmanın sonuçları, SBV enfeksiyonuna karşı mücadele, koruma ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi, yürürlüğe konması gerekliliğine dikkati çekmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4062
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FİNAL MEHMET NOTUROĞLU TEZ.docx688.78 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.