Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4059
Title: GIDA SEKTÖRÜNDE İHRACAT YAPAN FİRMALARIN LOJİSTİK DIŞ KAYNAK SEÇİMİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ
Authors: Şenkayas, Hüseyin
Aydın, Mustafa Seçkin
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
Keywords: Üçüncü Parti Lojistik (3PL), Lojistik Dış Kaynak Kullanımı, 3PL Seçim Kriterleri, SWARA Yöntemi.
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET GIDA SEKTÖRÜNDE İHRACAT YAPAN FİRMALARIN LOJİSTİK DIŞ KAYNAK SEÇİMİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ Mustafa Seçkin AYDIN Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS 2019, XV+ 118 sayfa Artan rekabet, işletmelerin temel faaliyetlerine odaklanma isteği, etkin lojistik operasyonlara duyulan ihtiyaç vb. nedenlerden dolayı lojistik dış kaynak kullanımı hızla artmaktadır. İşletmeler üçüncü parti lojistik servis sağlayıcıları sayesinde taşıma, depolama, gümrükleme gibi alanda uzmanlık gerektiren lojistik faaliyetleri lojistik yatırımı yapmadan gerçekleştirebilmektedir. Lojistik dış kaynak kullanımının faydalı olması için işletmenin gereksinimlerine uygun, doğru bir lojistik servis sağlayıcısının seçilmesi gerekmektedir. Doğru bir lojistik servis sağlayıcısı seçimi, dış kaynak kullanımının getireceği faydayı arttırma konusunda önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada incir, kestane, zeytin gibi Aydın ilinde yoğun olarak üretilen gıda ürünlerini ihraç eden firmaların lojistik servis sağlayıcısı seçerken dikkate aldığı kriterler belirlenmek istenmiştir. Bu çalışma aynı zamanda üçüncü parti lojistik (3PL) firmalarının müşteri beklentilerini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın, rekabet ortamında bir adım öne çıkmak isteyen 3PL firmalarına referans olması ve sundukları hizmetlerin kalitesini daha da arttırması beklenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda Aydın’da ihracat firmalarına anket uygulanmış ve çok kriterli karar verme yöntemlerinden SWARA yöntemi kullanılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4059
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
597018.pdf3.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.