Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4056
Title: TURGUT UYAR ŞİİRİNDE VAROLUŞSAL YALNIZLIĞIN DIŞAVURUMU
Authors: Mumcu, Yasemin
Apaydın, Mustafa
Koç, Yasemin
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Keywords: Varoluşçuluk, yalnızlık, felsefe, şiir, Turgut Uyar
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET TURGUT UYAR ŞİİRİNDE VAROLUŞSAL YALNIZLIĞIN DIŞAVURUMU Yasemin KOÇ Doktora Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yasemin MUMCU Prof. Dr. Mustafa APAYDIN 2019, XI + 109 sayfa Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı’nda İkinci Yeni olarak adlandırılan şiir hareketinin münbit şairlerinden biri olan Turgut Uyar, varoluşsal yalnızlığın dışavurumunu çoğu zaman ilişkiler ve bir nesne üzerinden şiirlerinde anlatır. Ancak şair yalnızlığı sadece anlatmakla kalmaz aynı zamanda yalnızlık üzerine düşünür de. Yalnızlık başlı başına varoluşçu bir fenomen olması hasebiyle çalışmamızın merkezinde felsefe olmuştur. Varoluş felsefesinin önemli filozofları olan Soren Kierkegard, , Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, ve Albert Camus odağında düşünsel okumalar yaparak yalnızlık kavramı aydınlatılmaya çalışılmıştır. Şiirleri yalnızlık yelpazesinin farklı kanatlarını oluşturan fırlatılmışlık ve düşüş, saçma, kaygı, utanç, vicdan ve ölüm üzerine düşünülmüştür. Turgut Uyar’ın bütün şiirleri Büyük Saat şiirinden mülhem Büyük Saat adlı kitapta toplanmıştır. Turgut Uyar şiirini felsefe odağında okuyarak edebiyat tarihine bir yenilik kazandırmak amaçlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4056
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
596657.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.