Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4054
Title: 6360 SAYILI KANUN VE YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
Authors: Nacak, Osman
Kaynak, Tolga
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Keywords: 6360 sayılı Kanun, Büyükşehir Belediyeleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı.
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET 6360 SAYILI KANUN VE YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI Tolga KAYNAK Yüksek Lisans Tezi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Osman NACAK 2019, XXI + 135 sayfa Tüm dünyada yerel yönetimlere olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu durum, doğal olarak yerel yönetimler alanında reform çalışmalarını ve buna bağlı olarak da yeni düzenlemeleri ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’de 2000’li yılların başında yerel yönetimlere ilişkin önemli düzenlemelerin yapılmaya başlandığı görülmektedir. Yerel yönetimlerde önemli değişiklikler ortaya çıkaran düzenlemelerden birisi de 2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun’dur. 6360 sayılı Kanun büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, 5393 sayılı Kanun’a tabi belediyeler, il özel idareleri, belde belediyeleri ve köyler gibi çok önemli yerel yönetim kuruluşlarında köklü değişiklikler gerçekleştirmiştir. Yine 6360 sayılı Kanun’la, büyükşehir belediyelerinin görev ve yetki alanları genişlemiştir. Ayrıca 6360 sayılı Kanun’la il özel idarelerinin görev ve yetkilerini üstlenmesi amacıyla büyükşehir olan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın kurulması, tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın kuruluşu, teşkilat yapısındaki yeri, etkinliği gibi birtakım konuların ciddi tartışmalara neden olduğunu söylemek mümkündür. Çalışmada 6360 sayılı Kanun sonrasında gerçekleşen değişiklikler ayrıntılı olarak irdelenecek, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı incelenecektir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4054
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
598396.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.