Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4053
Title: 2000 SONRASI, SİMETRİK VE ASİMETRİK ŞOK KARŞISINDA ORTA DOĞU’NUN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Authors: Bulut, Şahin
Özbek, Ali
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMİ VE FİNANS ANABİLİM DALI
Keywords: Orta Doğu, Arap Baharı, Simetrik ve Asimetrik Şok, Ekonometri Analizi.
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET 2000 SONRASI, SİMETRİK VE ASİMETRİK ŞOK KARŞISINDA ORTA DOĞU’NUN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ali ÖZBEK Yüksek Lisans Tezi, Ekonomi ve Finans Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Şahin BULUT 2019, XIII + 109 sayfa Orta Doğu, geçmişten günümüze kadar olan süreçte, medeniyetlerin, ilk dinlerin ortaya çıktığı; tarihteki olayların başladığı yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta Doğu için yapılan tanımlamalar, bölgenin coğrafi sınırlarının kişiden kişiye farklılık göstermesi, bölge içerisinde sürekli bir savaşın, güç çekişmelerinin yaşanmasına neden olmuştur. Bölgede karmaşık düzenin yaşanmasındaki en büyük etken: yer altı kaynaklarının zengin olması ve dış güçlerin (ülkelerin) bu kaynaklara sahip olma isteğidir. Bundandır ki bölgede sürekli bir karmaşa yaşanmakta ve düzensiz bir yapı oluşmaktadır. Orta Doğu için dönüm noktası sayılabilecek olan Arap Bahar’ının yaşanması, bölge içindeki ülkelerin rejim değişikliğine gitmesine ve iç isyanların çıkmasıyla uzun yıllar hüküm süren otoritelerin çökmesine de neden olmuştur. Orta Doğu bölgesinde yapılan araştırmalarda ortaya çıkan simetrik şok ve asimetrik şok unsurlarının farklılık göstermesi, bölgede yapılan ticareti de etkilemiştir. Özellikle Arap Bahar’ının beklenmedik bir şekilde ortaya çıkması, ülkeyi yöneten otoritelerin rejimlerini olumsuz yönde etkilemesine ve ekonomilerinin inişli çıkışlı olmasına neden olmuştur. Analiz çalışmasında elde edilen sonuçlarda, 2000-2018 yılları arasındaki ekonomik değişim ele alınmıştır Orta Doğu üzerindeki etkileri incelenirken; ihracat, ithalat ve enflasyon oranlarının, kişi başına düşen gelirin büyümesi karşısındaki değişimleri ele alınarak iki yönlü etkiler modeli analizi yapılarak, ülkelerin bir birimlik artışı karşısında ne kadarlık bir değişiminin olduğu tespit edilmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11607/4053
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
602887.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.