Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4051
Title: DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM TEŞVİKLERİ: TÜRKİYE - KAZAKİSTAN KARŞILAŞTIRMASI
Authors: Erdem, Yıldız
Toğaç, Hülya
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMİ VE FİNANS ANABİLİM DALI
Keywords: Doğrudan Yabancı Yatırım, GSYİH, DYY Teşvikleri, Kazakistan, Türkiye, Özel Ekonomik Bölge
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM TEŞVİKLERİ: TÜRKİYE - KAZAKİSTAN KARŞILAŞTIRMASI Hülya TOĞAÇ Yüksek Lisans Tezi, Ekonomi ve Finans Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERDEM 2019, 95 sayfa Yatırımlar ülkelerin ekonomilerinde özellikle ekonomik büyüme ve kalkınma açısından önemli biri paya sahiptir. 1980 sonrasında Dünya’da finansal serbestleşmenin de başlaması ile birlikte kalkınma ve büyüme gayretinde olan gelişmekte olan ülkeler ekonomilerini uluslar arası konuma açtılar. Yabancı yatırım, kişi ve kuruluşların yatırım kaynaklarını (makina teçhizat, bina, teknik bilgi, teknoloji vb.) başka bir ülkeye taşınmak koşuluyla yapmış oldukları yatırım olarak tanımlanabilir. Yatırımların doğrudan yapılması dışında yatırımcılar yatırımlarını portföy yatırımları, yalnız veya yerel yatırımcılarla ortaklaşa yatırımlar şeklinde de gerçekleştirebilmektedir. Ancak kalkınmanın sağlanabilmesi ve kalıcı hâle gelebilmesi için yatırımların ülkeye direk yapılması önemlidir. Böylelikle gelişmekte olan ülkeler ekonomik düzeylerini daha iyi duruma getirmektedir. Yapılan yatırımların sonucunda her zaman olumlu etki söz konusu olmamaktadır. Ancak ülkeler doğrudan yatırımların getirmiş oldukları istihdam, teknoloji ve bilgi transferi gibi olumlu ve avantajlı sonuçları daha fazla önemsemektedirler. Ülkeler bu avantajlardan yararlanmak için doğrudan yabancı yatırımları istisnalar, vergi muafiyetleri, piyasa öncelikleri, altyapı hizmetleri ve hatta tekel hakları vererek yabancı şirketleri kalıcı yatırım için çekmeye çalışmaktadırlar. Bu kapsamda Türkiye ve Kazakistan’ın doğrudan yabancı yatırımlar için yapmış oldukları teşvikler incelenerek, iki ülke karşılaştırması yapılacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4051
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
603355.pdf2.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.