Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4048
Title: AK PARTİ HÜKÜMETLERİNİN GÜVENLİK POLİTİKALARI 2002-2015
Authors: Hatipoğlu, Atakan
Başer, Gizem
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Keywords: Terör, Güvenlik, AK Parti, PKK, Kürt Sorunu
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET AK PARTİ HÜKÜMETLERİNİN GÜVENLİK POLİTİKALARI 2002- 2015 Gizem BAŞER Yüksek Lisans Tezi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Atakan HATİPOĞLU 2019, XII + 116sayfa Türkiye terörün her zaman etkin bir şekilde var olduğu ve aktif olarak terörle mücadele eden bir ülkedir. Bulunduğu coğrafya savaş ve iç karışıklıkların sık sık vuku bulduğu bir bölgedir. Bu nedenle Türkiye’nin ulusal güvenliği birçok tehditle karşı karşıya kalmıştır. AK Parti hükümetleri dönemindeki Türkiye’nin terör ve ulusal güvenliğini incelemek bu tezin konusunu oluşturmuştur. Çalışmanın temel amacı AK Parti hükümetlerinin terör ve güvenlik politikalarını, politikaların oluşmasında etkili olan terör örgütleri üzerinden incelemektir. Böylece iktidara geldikleri yılından beri teröre çözüm getireceklerini söyleyen AK Parti hükümetlerinin 17 yıllık hükümet deneyimlerine rağmen terörün hala çözülmemesi nedeniyle, neden başarısız oldukları açıklanmıştır. AK Partinin terör ve güvenlik politikaları PKK terör örgütü belirleyiciliğinde şekillenmiştir. Parti terörün çözümüne dini değerlerin birleştiriciliği temelinde yaklaşmıştır. İslamcı sınırlar içinde kalan bu yaklaşım meseleyi dar bir açıdan ele aldığı için başarılı olamamıştır. PKK terörü, Kürt sorunu ile iç içe geçmiş ve uluslararasılaşmış bir yapı oluşturmuştur. Bu nedenle sorun salt ülke sınırları içinde kalan güvenlik politikaları ile çözüme ulaşamamıştır. Çalışma, AK Parti hükümetlerinin kamu yönetimi yaklaşımını terör ve güvenlik alt başlığında incelemiştir. Bu amaçla çalışmada konu ile ilgili literatürde var olan kaynaklar makale, kanun, kitap dergi gibi yayınlar incelenerek analiz edilmiştir. Kuramsal analiz ve tarihsel yaklaşım tekniğine başvurulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4048
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
582845.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.