Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4045
Title: BÜYÜK MENDERES NEHRİ SU KALİTESİNİN BENTİK MAKROOMURGASIZ FAUNA ÇEŞİTLİLİĞİ KULLANILARAK TAHMİNİ
Authors: Küçük, Semra
Baydar, Taner
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI
Keywords: Su Kalitesi, Makroomurgasız Faunası, Büyük Menderes Nehri, BMWP, ASPT
Issue Date: 2020
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET BÜYÜK MENDERES NEHRİ SU KALİTESİNİN BENTİK MAKROOMURGASIZ FAUNA ÇEŞİTLİLİĞİ KULLANILARAK TAHMİNİ Taner BAYDAR Yüksek Lisans Tezi, Su Ürünleri Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Semra KÜÇÜK 2020, 69 Sayfa Bu çalışma, Kasım 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında Büyük Menderes Nehri’nin iki önemli kolu olan Nazilli ve Bozdoğan hattı içinde 4 istasyonda nehrinin su kalitesini belirlemek amacıyla hem makroomurgasız çeşitliliğinin hem de fiziko kimyasal parametrelerinin indikatörlüğünde yürütülmüştür. Her istasyondan ikişer adet su ve sediment örnekleri 2 aylık aralıklarda alınmıştır. Bazı su kalite parametrelerinin (sıcaklık, pH, ÇO, EC ve tuzluluk) arazide, bazıları (toplam azot, toplam fosfor, toplam sertlik, KOİ ve klorofil a) laboratuarda standart metodlarla ölçülmüştür. Sediment örnekleri Ekman Grab ile alınmıştır ve laboratuarda elekten eleklerden (4000-2000-500 µm) geçirilmiştir. Bulunan makroomurgasızlar familya bazında teşhisleri yapılmıştır. Ortalama makroomurgasız sayısı 8959’dur. Toplam takson (familya) sayısı 12’dir. Nazilli Çıkış istasyonunda en çok görülen takson Tubificidae (% 87,92), bunu takip eden Chironomidae (% 11,46) ve diğerleri (% 0,62); Nazilli Giriş istasyonunda Tubificidae (% 91,93), Chironomidae (% 7,01) ve diğerleri (% 0,57): Bozdoğan Akçay Kolu istasyonunda Ttubificidae (% 30,55), Chironomidae (% 60,57), Hirudinidae (% 6,13) ve diğerleri (% 2,75): Kemer Barajı Akçay Kolu istasyonunda Tubificidae (% 19,15), Chironomidae (% 80,68) ve Hirudinidae (% 0,17) belirtilmiştir. Tüm istasyonlarda bulunan makroomurgasızlar kirliliğe tolerans olan türlerdir. Bu nedenle, Büyük Menderes Nehri üzerinde belirlenmiş olan dört istasyonda kirlidir. Bu sonucu BMWP (Biological Monitoring Working Part), ASPT (Average Score Per Taxa) skorları tam olarak, fiziko kimyasal parametre sonuçları ise kısmen desteklemektedir
URI: http://hdl.handle.net/11607/4045
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
618712.pdf3.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.