Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4044
Title: ORTA SINIF VE FİNANSALLAŞMANIN SOSYO-MEKANSAL YANSIMALARI
Authors: Yiğit, Emin
Özgür, Elif
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
Keywords: Kent, Finansallaşma, Mekân, Sosyo-Mekân, Orta Sınıf.
Issue Date: 2019
Publisher: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ÖZET ORTA SINIF VE FİNANSALLAŞMANIN SOSYO-MEKANSAL YANSIMALARI Elif ÖZGÜR Yüksek Lisans Tezi, Sosyoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Emin YİĞİT 2019, XIII + 119 sayfa Neo-liberalizmin etkisini her alanda gösterdiği günümüz toplumlarında, kentler de bu sürecin bir parçası haline gelmektedir. Neo-liberal küreselleşme ile birlikte finansal işlemlerin artmış ve gündelik hayatın içine kadar girmiştir. Bu durum, bireylerin finansal işlemlerle daha yakından ilişki içinde olmasını ve kredi kullanımını birçok alanda arttırmasını beraberinde getirmiştir. Finansallaşmanın artması, bir taraftan bir borçlanma kültürünün oluşumunu beraberinde getirirken diğer taraftan da kentsel mekânda konut tüketimi üzerinde kendini göstermektedir. Günümüzde konut sahibi olmak, artış gösteren kredi olanaklarıyla birlikte daha ulaşılabilir bir hale gelmiştir. Böylece, maaşlarının verdiği güvence ile orta sınıflar konut kredisinden yararlanıp uzun süreli borçlanarak konut sahibi olabilmektedir. Bu süreç, özellikle borçlanarak konut satın alan orta sınıfların mekânda konumlanması üzerinde görünür olmakta ve bir takım sosyo-mekânsal yansımaları ortaya çıkarmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4044
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
606438.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.