Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3937
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBüyüköztürk Karul, Aslıhan-
dc.contributor.authorKeski̇n, Adem-
dc.date.accessioned2020-10-22T12:01:44Z-
dc.date.available2020-10-22T12:01:44Z-
dc.date.issued2020-
dc.date.submitted2020-09-22-
dc.identifier.citationKeskin A. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (Tıp) Programı Doktora Tezi, Aydın, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/3937-
dc.description.abstractBu çalışmada, egzersizle oksidatif stres oluşturulan ratlarda, melatonin ve niasin takviyesinin lipit peroksidasyonu ve antioksidan sistem üzerine olan etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Rastgele 4 gruba ayrılan 40 rata, kontrol grubu hariç, 10 gün boyunca melatonin ve niasin verildikten sonra treadmill egzersiz yaptırıldı. Ketamin ve Xylazin’le anestezi sonrasında intrakardiyak kan alındı. Süper Oksit Dismutaz (SOD), Malondialdehit(MDA), Total Antioksidan Seviye(TAS), Total Oksidan Seviye(TOS), Katalaz, Melatonin, Glutatyon Peroksidaz(GPX), Glutatyon S-transferaz(GST) düzeylerinin spektrofotometrik olarak tayini yapıldı. MDA düzeyleri; melatonin verilen grup, diğer gruplara göre düşük, (niasin+melatonin) verilen grupta ise, kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. SOD düzeyleri; melatonin verilen grup, diğer gruplara göre yüksek, (niasin+melatonin) verilen grup, diğer gruplara göre düşük bulunmuştur. Katalaz düzeyleri; melatonin verilen grup, niasin verilen gruplara göre yüksek bulunmuştur. Kontrol grubu ise, diğer gruplara göre anlamlı bir değişiklik bulunmamıştır. GPX düzeyleri; kontrol grubu, diğer gruplara göre düşük bulunmuştur. GST düzeyleri; kontrol grubu, diğer gruplara göre yüksek, (niasin+melatonin) verilen grup, niasin verilen gruba göre düşük bulunmuştur. TOS düzeyleri; kontrol grubu, niasin verilen gruplara göre düşük bulunmuştur. TAS düzeyleri; kontrol grubu, diğer gruplara göre düşük, (niasin+melatonin) verilen grup, niasin ve melatonin verilen gruplara göre düşük bulunmuştur. Sonuç olarak, egzersiz yaptırılan sıçanlara melatonin verilmesinin kontrol grubuna göre, antioksidan aktivitenin (SOD, GPX, TAS, melatonin) artırdığı, niasine oranla daha ağırlıklı bir antioksidan etki gösterdiğini söyleyebiliriz. Sıçanların egzersiz yapması ile artan MDA düzeyleri, melatonin etkisi ile azalmıştır. xiii Melatonin ve Niasinin birlikte verilmesi, tüm antioksidan parametrelerde sinerjik bir etki yapmamıştır. Oksidasyonu gösteren parametrelerin (MDA, TOS) arttığı, GST, Katalaz ve SOD aktivitelerinin azaldığı saptanmıştır. Bu durum oksidasyonu önlemek amacı ile (daha önce yapılan çalışmalarla uyumlu olarak) bu enzimlerin kullanıldığını göstermektedir. Farklı antioksidan moleküller ve farklı egzersiz tipleri ile planlanacak çalışmalar gereklidir.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY SAYFASI ………………………..…….…………….….………..........….…itr_TR
dc.description.tableofcontentsTEŞEKKÜR ……………………………………………….………..….……….…........…...……iitr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ..………………………………………….….………...………........……..….…. iiitr_TR
dc.description.tableofcontentsSİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ …..……….…………….……………....………........vitr_TR
dc.description.tableofcontentsŞEKİLLER DİZİNİ ….………….……………………...……………...………….….……......…viitr_TR
dc.description.tableofcontentsRESİMLER DİZİNİ ….………….…………………….……...…………………..……......…..…ixtr_TR
dc.description.tableofcontentsTABLOLAR DİZİNİ ….………….…………………….……...…………………........…………..xtr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET ……………………………………………………...…………………......………...…..…xiitr_TR
dc.description.tableofcontentsABSTRACT ……………………………………………………………….......……..………….xivtr_TR
dc.description.tableofcontents1.GİRİŞ................................................................................................................................1tr_TR
dc.description.tableofcontents2. GENEL BİLGİLER............................................................................................................3tr_TR
dc.description.tableofcontents2.1. Egzersiz .......................................................................................................................3tr_TR
dc.description.tableofcontents2.1.1. Egzersizde Ölçü ve Yoğunluk ...................................................................................3tr_TR
dc.description.tableofcontents2.1.2. Egzersiz Sırasında Kullanılan Enerji Sistemleri.........................................................4tr_TR
dc.description.tableofcontents2.1.2.1. Hazır enerji (ATP –Fosfokreatin (PCr ) Sistemi = Fosfojen sistem) ......................4tr_TR
dc.description.tableofcontents2.1.2.2. Aerobik enerji oluşumu ...........................................................................................4tr_TR
dc.description.tableofcontents2.1.2.3. Anerobik enerji oluşumu .........................................................................................5tr_TR
dc.description.tableofcontents2.1.3. Egzersizde Oksidatif Stres Oluşumu .........................................................................6tr_TR
dc.description.tableofcontents2.2. Serbest Radikaller.........................................................................................................7tr_TR
dc.description.tableofcontents2.2.1. Serbest Radikallerin Tanımı.......................................................................................7tr_TR
dc.description.tableofcontents2.2.2. Serbest Radikallerin Oluşumu....................................................................................7tr_TR
dc.description.tableofcontents2.2.3. Serbest Oksijen Radikalleri .......................................................................................8tr_TR
dc.description.tableofcontents2.2.3.1. Süper oksit anyon radikali (Süperoksit iyonu) (O2·−)..............................................8tr_TR
dc.description.tableofcontents2.2.3.2. Hidrojen peroksit (H2O2 ).......................................................................................9tr_TR
dc.description.tableofcontents2.2.3.3. Hidroksil radikali (OH -)...........................................................................................9tr_TR
dc.description.tableofcontents2.2.3.4. Hipokloröz Asit (HOCl)..........................................................................................10tr_TR
dc.description.tableofcontents2.2.3.5. Singlet oksijen ......................................................................................................10tr_TR
dc.description.tableofcontents2.2.4. Reaktif Nitrojen Radikalleri ......................................................................................10tr_TR
dc.description.tableofcontents2.2.4.1. Nitrik oksit (NO) ....................................................................................................10tr_TR
dc.description.tableofcontents2.2.4.2. Peroksinitrit (ONOO−)...........................................................................................11tr_TR
dc.description.tableofcontents2.2.4.3. Nitrotirozin (3-NT)..................................................................................................11tr_TR
dc.description.tableofcontents2.3. Lipit Peroksidasyonu ..................................................................................................12tr_TR
dc.description.tableofcontents2.4. Antioksidan Sistem......................................................................................................13tr_TR
dc.description.tableofcontents2.4.1 Antioksidan Sistemde Bulunan Enzimler...................................................................14tr_TR
dc.description.tableofcontents2.4.1.1 Süper oksit dismutaz (SOD)...................................................................................14tr_TR
dc.description.tableofcontents2.4.1.2. Katalaz .................................................................................................................14tr_TR
dc.description.tableofcontents2.4.1.3 Glutatyon Peroksidaz ve Glutatyon Redüktaz........................................................15tr_TR
dc.description.tableofcontents2.4.1.4 Glutatyon S-Transferaz .........................................................................................15tr_TR
dc.description.tableofcontents2.5. Enzim Olmayan Antioksidanlar ..................................................................................16tr_TR
dc.description.tableofcontents2.5.1. Vitamin A .................................................................................................................16tr_TR
dc.description.tableofcontents2.5.2. Vitamin C .................................................................................................................16tr_TR
dc.description.tableofcontents2.5.3. Vitamin E..................................................................................................................17tr_TR
dc.description.tableofcontents2.5.4. Eritropoietin (EPO)...................................................................................................17tr_TR
dc.description.tableofcontents2.6. Melatonin.....................................................................................................................18tr_TR
dc.description.tableofcontents2.6.1. Melatonin Sentezi.....................................................................................................18tr_TR
dc.description.tableofcontents2.6.1. Melatoninin Antioksidan Etkisi..................................................................................20tr_TR
dc.description.tableofcontents2.6.2. Egzersizde Melatoninin Antioksidan Etkisi ..............................................................22tr_TR
dc.description.tableofcontents2.7. Niasin..........................................................................................................................23tr_TR
dc.description.tableofcontents2.7.1. Niasin Sentezi..........................................................................................................23tr_TR
dc.description.tableofcontents2.7.2. Niasin Vitamininin Özellikleri ve Önemi....................................................................24tr_TR
dc.description.tableofcontents2.7.3. Niasin Takviyesi ve Eksikliği.....................................................................................25tr_TR
dc.description.tableofcontents2.7.3. Niasinin Oksidan-Antioksidan Sistemde Olan Rolü ................................................25tr_TR
dc.description.tableofcontents3. GEREÇ VE YÖNTEM....................................................................................................27tr_TR
dc.description.tableofcontents3.1. Gereç..........................................................................................................................27tr_TR
dc.description.tableofcontents3.1.1. Cihazlar....................................................................................................................27tr_TR
dc.description.tableofcontents3.1.2. Kullanılan Kimyasal Maddeler..................................................................................28tr_TR
dc.description.tableofcontents3.1.3. Hayvan Materyali ....................................................................................................29tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2. Yöntem .......................................................................................................................30tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.1. Araştırmanın Tipi .....................................................................................................30tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.2. Hayvanlar Üzerinde Yapılan İşlemler.......................................................................30tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.2.1. Egzersiz protokolü.................................................................................................31tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.2.2. Melatonin solüsyonun hazırlanması ve uygulanması............................................32tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.2.3. Niasin solüsyonun hazırlanması ve uygulanması.................................................33tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.2.3. Örnek alınması ve saklanması .............................................................................34tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.3. Kan Parametrelerinin Analizi ...................................................................................35tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.3.1. Analizi yapılan parametreler .................................................................................35tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.3.2. Katalaz aktivite tayini.............................................................................................35tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.3.3. MDA tayini.............................................................................................................37tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.3.4. SOD aktivite tayini ................................................................................................40tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.3.5. GPX aktivite tayini ................................................................................................44tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.3.6. GST aktivite tayini ................................................................................................46tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.3.7. TOS tayini .............................................................................................................48tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.3.8. TAS tayini .............................................................................................................50tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.3.9. Serum melatonin tayini..........................................................................................52tr_TR
dc.description.tableofcontents3.2.4. İstatistiksel Analiz ....................................................................................................54tr_TR
dc.description.tableofcontents4. BULGULAR ...................................................................................................................56tr_TR
dc.description.tableofcontents4.1. Çalışma Boyunca Vücut Ağırlığında Olan Değişime ait Bulgular................................56tr_TR
dc.description.tableofcontents4.2. Biyokimyasal Bulgular.................................................................................................57tr_TR
dc.description.tableofcontents4.2.1. Kontrol ve Deney Gruplarının MDA Sonuçları ........................................................58tr_TR
dc.description.tableofcontents4.2.2. Kontrol ve Deney Gruplarının SOD Aktivite Sonuçları ............................................61tr_TR
dc.description.tableofcontents4.2.3. Kontrol ve Deney Gruplarının Katalaz Aktiviteleri ...................................................64tr_TR
dc.description.tableofcontents4.2.4. Kontrol ve Deney Gruplarının GPX Aktiviteleri ........................................................67tr_TR
dc.description.tableofcontents4.2.5. Kontrol ve Deney Gruplarının GST Aktiviteleri.........................................................70tr_TR
dc.description.tableofcontents4.2.6. Kontrol ve Deney Gruplarının TOS Düzeyleri..........................................................73tr_TR
dc.description.tableofcontents4.2.7. Kontrol ve Deney Gruplarının TAS Düzeyleri...........................................................76tr_TR
dc.description.tableofcontents4.2.8. Kontrol ve Deney Gruplarının Serum Melatonin Düzeyleri .....................................79tr_TR
dc.description.tableofcontents4.3. Biyokimyasal sonuçların kilo kaybı ile Pearson Korelasyon analizi ...........................82tr_TR
dc.description.tableofcontents5. TARTIŞMA.....................................................................................................................83tr_TR
dc.description.tableofcontents6. SONUÇ VE ÖNERİLER ................................................................................................89tr_TR
dc.description.tableofcontentsKAYNAKLAR......................................................................................................................91tr_TR
dc.description.tableofcontentsEKLER ............................................................................................................................103tr_TR
dc.description.tableofcontentsEk 1. ADÜ-HADYEK Kararı..............................................................................................103 ÖZGEÇMİŞ………………………………..………………………………..……….............…104tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectAntioksidantr_TR
dc.subjectEgzersiztr_TR
dc.subjectLipit Peroksidasyonutr_TR
dc.subjectMelatonintr_TR
dc.subjectNiasintr_TR
dc.titleEGZERSİZ YAPTIRILAN RATLARDA MELATONİN VE NİASİN DESTEĞİNİN LİPİT PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN SİSTEME ETKİSİtr_TR
dc.title.alternativeEFFECT OF MELATONIN AND NIACIN ON ANTIOXIDANT SYSTEM AND LIPIT PEROXIDATION AT EXERCISED RATStr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.authorID0000-0003-1921-2583tr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (Tıp) Doktora Programıtr_TR
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adem KESKİN BİYOKİMYA (TIP) DOKTORA TEZ.pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.