Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3911
Title: Design and development of an unmanned aerial and ground vehicles for precision pesticide spraying
Authors: Böğrekçi, İsmail
Akkoyun, Fatih
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Anabilim Dalı
Keywords: Hassas Tarım, İHA, İYA, Uzaktan Algılama, Seçmeli İlaçlama.
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Günümüzde, bitki hastalıkları tarımsal üretimi etkileyen önemli sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bitkileri hastalıklardan ve zararlı otların etkilerinden korumak hem tarımda üretimi artırmak hem de tarımın kalitesini yükseltmek için büyük önem taşımaktadır. Tarımsal ürünler, ülkemizde ve dünyada çeşitli ilaçlama yöntemleri kullanılarak korunabilmektedir. Bu yöntemlerin başında gelen ilaçlama yolu ile bitki koruma yöntemi üretimin kalitesini geliştirmek ve rekolteyi artırmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bitkilerin korunmasında uygulanan geleneksel ilaçlama yöntemlerinin bitkilere ve toprağa büyük ölçüde zarar verdiği gözlenmektedir. Son yıllarda gelişmiş ülkelerdeki tarımsal uygulamalarda robotların kullanımı hızla artmakta, tarımsal alanlarda özellikle uzaktan algılama ve hassas tarım çalışmalarında bu robotların kullanıldığı görülmektedir. Dahası, tarımsal üretimde yararlanılan fayda-maliyet oranı da dikkate alındığında, günümüzde hassas tarım uygulamalarında robotların kullanılmasının kaçınılmaz hale geldiği anlaşılmaktadır. Günümüz gereksinimleri ve gelişen teknoloji göz önüne alınarak planlanmış olan bu çalışmada, ülkemizde yaygın olarak kullanılan tarımsal mücadele yöntemlerinin maliyetlerini, tarımsal üretimin miktarını ve kalitesini önemli ölçüde etkileyecek geleneksel ilaçlama yöntemlerine alternatif olabilecek bir tarımsal mücadele sistemi geliştirilmiştir. Çalışmada, yakın mesafeden doğrudan hedeflenen bitki üzerine ilaçlama yapılması, ilaçlama sırasında toprağa ve bitkilere verilen zararın en aza indirgenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, özgün tasarım multispektral kamera, ilaçlama ünitesi, Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) ve eşgüdümlü çalışabilen İnsansız Hava Aracı (İHA) ile İnsansız Yer Aracından (İYA) oluşan tarımsal mücadele mekanizması tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bu mekanizma, tarımsal ilaçlama uygulamaları için geleneksel yöntemlere kıyasla daha ileri düzey bir alternatif yöntem olarak ortaya çıkmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3911
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
608068.pdf10.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.