Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3906
Title: Memecik zeytin çeşidinde periyodisitenin fenolojik, morfolojik ve pomolojik yönden irdelenmesi
Authors: Ertan, Engin
Tuncer, Fatih
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Keywords: Memecik Zeytini, Periyodisite, Sürgün Gelişimi
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Zeytin yetiştiriciliğinde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi olan periyodisite, zeytin ağaçlarının bir yıl meyve verip, ertesi yıl ya hiç vermemesi ya da çok az meyve vermesi olarak tanımlanmaktadır. Zeytinde periyodisite genetik olarak tayin edilmektedir. Periyodisite şiddetini iklim koşulları ve kültürel uygulamalar etkilemektedir. Bu çalışma; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüs alanında bulunan yaklaşık 30-40 yaşlı Memecik zeytin bahçesinde 2016 yılında seçilen verimli ve verimsiz olan ağaçlarda, 2017 ve 2018 yıllarındaki verim durumları ile aynı ağaçların fenolojk özellikleri ve pomolojik özelliklerinin ortaya konması ve morfolojik bazı özelliklere ilişkin gelişme özelliklerinin (sürgün boyu, çapı vb.) belirlenmesi, dolayısıyla periyodisitenin seyrinin ortaya konması amacıyla yürütülmüştür. Sonuç olarak ise; periyodik meyve verimine bağlı olarak verimli ve verimsiz ağaçların fenolojik evreleri arasında farklılık olmadığı, sürgün gelişim seyri açısından genellikle verimsiz ağaçlarda sürgün gelişiminin daha fazla olduğu, verimlilik durumu ile yıl faktörüne ilişkin pomolojik analizler incelendiğinde ise önemli farklılıkların olmadığı ortaya konmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3906
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
608660.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.