Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3905
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErtan, Engin-
dc.contributor.authorDündar, Abdullah-
dc.date.accessioned2020-08-17T11:28:30Z-
dc.date.available2020-08-17T11:28:30Z-
dc.date.issued2019-
dc.date.submitted2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/3905-
dc.description.abstractKonvensiyonel tarım kapsamında toprak verimliliğinin sağlanması ve bitki besin madde ihtiyacının karşılanması amacıyla, sentetik kimyasal gübreler yaygın olarak kullanılmaktadır. Oysa, organik tarım kapsamında bu amaçla, organik ve yeşil gübreleme, ekim nöbeti ve toprak muhafazasını tavsiye eden uygulamalar dışında Organik Tarım Yönetmeliğinin eklerinde yer alan ve Ek-1 olarak ifade edilen “Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiriciler ve Besin Maddeleri (Deniz yosunu üretimi dâhil)” listesinde yer alan ve kullanımına izin verilen maddelerin kullanımı söz konusudur. Ancak, söz konusu bu maddelerin kullanımına ve etkinliğine ilişkin yeterli literatür bilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, organik zeytin üretim sertifikasına sahip olan bir bahçede, Yamalak Sarısı zeytin çesidine ait ağaçlarda organik tarım yönetmeliğinde izin verilen toprak iyileştiriciler olan temel curuf, perlit ve zeolit (Klinoptilolit) ile besin maddesi olarak vermicompost ve deniz yosunu uygulamalarının ağaç gelişimi ile verim ve kalite üzerine etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Söz konusu maddelerin etkilerini belirlemek amacıyla, zeytin ağaçlarında fenolojik, morfolojik ve pomolojik gözlem ve analizler yapılmıştır. Yapılan gözlemler ve analizler neticesinde uygulama gruplarının tümünden kontrol grubuna kıyasla daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Genel olarak deniz yosunu ve vermicompost uygulamaları ağaç gelişimi ile meyve verim ve kalitesi açısında en iyi sonuçları vermiştirtr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI .......................................................................... iii BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI ........................................................... v ÖZET .................................................................................................................. vii ABSTRACT ........................................................................................................ ix ÖNSÖZ ............................................................................................................... xi ŞEKİLLER DİZİNİ ............................................................................................. xvii ÇİZELGELER DİZİNİ ....................................................................................... xix 1. GİRİŞ .............................................................................................................. 1 2. KAYNAK ÖZETLERİ .................................................................................. 11 3.MATERYAL VE YÖNTEM ........................................................................... 21 3.1. Materyal ....................................................................................................... 21 3.1.1. Vermicompost ........................................................................................... 23 3.1.2. Deniz Yosunu ............................................................................................ 23 3.1.3. Curuf ......................................................................................................... 24 3.1.4. Zeolit ......................................................................................................... 24 3.1.5. Perlit .......................................................................................................... 25 3.2. Yöntem ......................................................................................................... 25 3.2.1. Zeytin Ağaçlarındaki Fenolojik Gözlemler ............................................... 28 3.2.1.1.Somaklanma Başlangıcı .......................................................................... 28 xiv 3.2.1.2.Çiçeklenme Başlangıcı ............................................................................ 28 3.2.1.3.Tam Çiçeklenme ...................................................................................... 28 3.2.1.4.Çiçeklenme sonu .................................................................................... 28 3.2.2.Zeytin Ağaçlarındaki Morfolojik Gözlemler .............................................. 28 3.2.2.1.Sürgün Boyu ............................................................................................ 28 3.2.2.2.Sürgün Çapı ............................................................................................. 29 3.2.2.3.Ağaç Başına Zeytin Verimi ..................................................................... 29 3.2.2.4.Ağaç Başına Meyve Adedi ...................................................................... 29 3.2.3. Zeytin Ağaçlarındaki Pomolojik Gözlemler .............................................. 29 3.2.3.1. Olgunluk indeksi .................................................................................... 30 3.2.3.2. 1 Kg'da ki Zeytin Sayısı ......................................................................... ,31 3.2.3.3. Meyve Ağırlığı ....................................................................................... 31 3.2.3.4. Meyve boyutları (boy/en) ....................................................................... 32 3.2.3.5. Et/çekirdek oranı (g) ............................................................................... 32 3.2.3.6. Titre edilebilir asitlik (%) ....................................................................... 32 3.2.3.7.Suda Çözünebilir Kuru madde oranı (%) ................................................ 32 3.2.3.8. Ph tayini .................................................................................................. 33 3.2.3.9. Nem miktarı tayini (%) ........................................................................... 33 3.2.4. Verilerin değerlendirilmesi ........................................................................ 33 xv 4. BULGULAR ................................................................................................... 34 4.1. Zeytin Ağaçlarındaki Fenolojik Gözlemler ile İlgili Bulgular ..................... 34 4.2. Zeytin Ağaçlarındaki Morfolojik Gözlemler ile İlgili Bulgular ................... 35 4.2.1.Sürgün Gelişimi ile İlgili Bulgular ............................................................ 35 4.2.2.Ağaç Başına Verimle İlgili Bulgular .......................................................... 44 4.2.3. Ağaç Başına Meyve Adedi İle İlgli Bulgular ............................................ 44 4.3.Zeytin Ağaçlarındaki Pomolojik Gözlemler ile İlgili Bulgular..................... 46 4.3.1. Olgunluk İndeksi İle İlgili Bulgular .......................................................... 46 4.3.2. Ortalama Meyve Ağırlığı İle İlgili Bulgular ............................................. 47 4.3.3. Meyve Boyu İle İlgili Bulgular ................................................................. 47 4.3.4. Meyve Çapı İle İlgili Bulgular .................................................................. 48 4.3.5. Et Çekirdek Oranı İle İlgili Bulgular......................................................... 49 4.3.6. Titre Edilebilir Asitlik (%) İle İlgili Bulgular ........................................... 50 4.3.7. Suda ÇözünebilirKuru Madde Oranı (%) İle İlgili Bulgular ..................... 51 4.3.8. Ph Tayini İle İlgili Bulgular İle İlgili Bulgular ......................................... 52 4.3.9.Nem miktarı tayini (%) ile İlgili Bulgular .................................................. 53 5.TARTIŞMA VE SONUÇ ................................................................................ 55 KAYNAKLAR ................................................................................................... 59 ÖZGEÇMİŞ ........................................................................................................ 63tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectOrganik tarım, zeytin, toprak iyileştirici, verimtr_TR
dc.titleOrganik zeytin yetiştiriciliğinde farklı toprak iyileştiricilerin ağaç gelişimi ile meyve verim ve kalitesi üzerine etkisitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAydın Adnan Menderes Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bahçe Bitkileri Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
608508.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.