Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3900
Title: Çağatay Hanlığı'nda gelenek ve değişim: Tarmaşirin Han dönemi
Authors: Haykıran, Kemal Ramazan
Orta, Fatih
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Keywords: Moğol, Çağatay Hanlığı, Tarmaşirin Han, Din Değiştirme, İslamiyet
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Altın Orda ve İlhanlı İslamlaşmalarına göre biraz daha geç gerçekleşen Çağatay İslamlaşması Tarmaşirin Han ile başlamaktadır. Tarmaşirin Han döneminde başlayan İslamlaşma onun ölümünden sonra da devam etmiştir. Bu tezde Tarmaşirin Han’ın İran’daki Moğollarla yani İlhanlı Devleti ve Hindistan’daki Delhi Türk Sultanlığı ile münasebetleri, ticaret ve şehirleşme politikaları incelenmiştir. Fakat esas odak noktası, Tarmaşirin Han’ın İslamiyet’i benimsemesi ile başlayan İslamlaşma sürecinin temel dinamiklerinin neler olduğu ve Hanlık’taki sosyo-politik ilişkilere nasıl tesir ettiğidir. Diğer taraftan Tarmaşirin Han’dan sonra İslamlaşma sürecinin Çağatay Ulusundaki durumu da tezde incelenen bir konudur.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3900
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10234467.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.