Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3895
Title: 19.yüzyılda Avrupa ve Ortadoğu'da kadın kimliği analizi:Gertrude Bell örneği
Authors: Can, Ayten
Karasulu, Sibel
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Keywords: Ortadoğu, Toplumsal Cinsiyet, Gertrude Lowthian Bell
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Günümüzde Ortadoğu’da yaşanan çalkantılı süreç, bölgenin tarihine ilgiyi artırmış, I. Dünya Savaşı yıllarında İngiltere’nin Ortadoğu politikasında kurucu ve planlayıcı rol üstenen, tarihçi, arkeolog Gertrude Margaret Lowthian Bell yeniden gündeme gelmiştir. “19.Yüzyılda Avrupa ve Ortadoğu’da Kadın Kimliği Analizi: Gertrude Bell Örneği” isimli bu çalışmada, Büyük Britanya İmparatorluğu’nun muhafazakâr Victoria döneminde yetişen Gertrude Bell’in Ortadoğu bedeviliği ve erkek egemen bir dünyada kadın olarak var olma mücadelesi değerlendirilecektir. Bell’in günümüz Irak sınırlarını çizmeye kadar uzanan sıra dışı yaşam öyküsü, toplumsal cinsiyet bağlamında incelenerek kadın kimliği analizi yapılacaktır. Bu çalışmada, tüm seyahatlerini ve görüşlerini yazılı hale getiren Gertrude Bell’in, İngiltere New Castle Üniversitesi bünyesindeki Robinson Kütüphanesi’nde arşivlenen günceleri, mektupları ve kitapları ışığında birincil kaynaklar analiz edilerek nitel olarak değerlendirilecektir. Birincil kaynakların çalışmaya özgün bir nitelik kazandırması ve konunun farklı bir perspektiften ele alınarak tarih ve sosyoloji literatürüne katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3895
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
568033.pdf3.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.