Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3874
Title: 1960 askeri darbesinde kamuoyu oluşturma projesi: Propaganda
Authors: İnce Erdoğan, Dilşen
Çelik, Fatma
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Keywords: Propaganda, 1960, Darbe, Adnan Menderes, Demokrat Parti.
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Geçmişten günümüze kadar tarih sahnesinde aktif rol oynayan propaganda yöntemi, bir öğretiyi yaymak için kullanılmıştır. Propaganda bir kast, tasarı ve amaç doğrultusunda siyasal, sosyal ve kültürel çerçeveye göre şekillenir. Bir bitkinin toprağa ekilerek filizlenmesi gibi muhalefet, propagandanın bir tehdit unsuru oluşturma potansiyelini her zaman kullanmış, fikrin kitle üzerinde yayılıp kabul ettirilmesi sağlanmıştır. 27 Mayıs 1960’da genç subaylar, ülkenin demokrasi yolundan saptığı iddiası ile askeri bir darbe gerçekleştirmişlerdir. Bu darbe sonrasında Yassıada’da kurulan Mahkemelerde tarihe kara bir leke olarak geçen davalar görülmüş ve sonrasında başta Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idama mahkûm edilmiştir. 1960 Darbesini meşrulaştırma yani kamuoyunda haklı gösterme girişimlerinde propaganda yöntemlerinin aktif olarak kullanıldığı ve başarı kazanıldığı bilinen bir gerçektir. Araştırmamızın temelini, DP iktidarının ve dönemin karşı kaşıya kalmış olduğu 27 Mayıs 1960 Darbesi’ni meşrulaştırma girişimlerinin materyalleri oluşturacaktır. Bu materyaller karikatür, resim, özellikle de kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisinden faydalanılan radyo, televizyon, filmler, broşürler, dergiler bunlara ek olarak yazı, politik konuşmalar, kitaplar ve dönemin gazete manşetleri, paralar, pullar, şarkılar, marşlardır. Hazırlanacak olan tezde propaganda ve DP arasındaki ilişkiden kesitler sunularak, konu detaylı bir şekilde ele alınacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3874
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10300263.pdf6.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.