Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3859
Title: İzmir basınına göre ittihat ve terakki cemiyeti kulüpleri (ahenk, ittihat, Anadolu)
Authors: Başaran, Mehmet
Abatay, Gülcan
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Keywords: İttihat ve Terakki Cemiyeti, Ahenk, Anadolu, İttihad, İttihat ve Terakki Kulüpleri, İzmir Basını.
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: İttihat ve Terakki Partisi’nin meşrutiyet dönemlerinden başlamak üzere Türk siyasal yaşamında ve demokrasi mücadelesinde oldukça önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Bu partinin örgütsel yapısı üzerinde önemli bir şekilde durulmuş ve durulmaktadır. İttihat ve Terakki’nin kamuoyu oluşturmakta ve sosyal yapı üzerinde tanınırlık ve etkinlik kurma noktalarından önemli bir yapı taşı da kulüpler olmaktadır. Ele aldığımız bu konu ile birlikte bu çalışmamızda ilk önce İttihat ve Terakki Partisinin kuruluş aşamaları ve Türk siyasal yaşamında etkileri ele alınacaktır. Siyasal ve toplumsal yapıda etkin bir süreç gösteren İttihat ve Terakki Partisi, bu etkinliğini kulüpler aracılığı ile yapmaya çalışmıştır. İzmir basını temel alarak yaptığımız bu çalışmada Ahenk, Anadolu ve İttihad gazeteleri kapsamında Tilkilik, İkiçeşmelik, İzmir Askeri Kulübü ve Karşıyaka Kulüplerinde yapılan gece dersleri, avcılık, izcilik ve ev hanımlarına yönelik çalışmalar yürüten kulüplerin etkinlikleri konu edinilmiştir. Her sınıftan halkın katıldığı bu kulüpler ve yaptıkları toplantılar siyasal, kültürel ve toplumsal bir amaca hizmet etmiştir. Böylece toplumu bilgilendirmek ve toplum refahını artırmayı önemli bir amaç gören bu kulüplerle İttihat ve Terakki Partisinin faaliyetleri ve toplum üzerinde ki etkileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır
URI: http://hdl.handle.net/11607/3859
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
588890.pdf4.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.