Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3843
Title: Aydın belediye tarihi (1930-1960)
Authors: Güneş, Günver
Kaloç, Deniz
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Keywords: Aydın, Belediye, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Yerel Yönetimler.
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Aydın’da modern belediyecilik anlayışı Cumhuriyet ile birlikte başlamıştır. Bu süreçte yeni bir belediye kanunu hazırlanarak 1930 itibariyle uygulamaya konulmuştur. Yapılan bu çalışmada 1930 yılı temel alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca belediyelerin çalışmaları bazında Tek Parti ve Çok Partili Dönem Belediyeciliği de Aydın örneği ile ortaya çıkarılmıştır. Tek Parti Döneminde uzun yıllar kalan Aydın Belediyesi, en büyük gelişmeleri de bu dönemde yaşamıştır. Birçok hizmet bu dönemde gelmiş ya da temeli atılmıştır. Çok Partili Dönemin 1946 ile başlamasıyla birlikte şehirde siyasi değişimler yaşanmıştır. Ancak asıl değişim 1950 seçimlerinde Aydın’da genel ve yerel seçimlerde gerçekleşmiştir. Aydın Belediyesi ilk defa farklı bir partiye geçmiştir. Bu nedenle şehirde güzel bir muhalefet örneği başlamıştır. Bu sayede belediye çalışmaları da CHP ve DP tarafından açıklanmak ve tartışılmak zorunda kalmıştır. Aydın’da belediye, özellikle Tek Parti Döneminde spordan kültürel çalışmalara, sağlıktan imar çalışmalarına kadar geniş bir alanda çalışma yürütmüştür. DP Döneminde ise belediye konut yapımı, kültürel çalışmalar, şehir içi düzenlemeler üzerine birçok çalışma gerçekleşmiştir. Bu çalışmalar 1960 Askerî müdahalesine kadar sürmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3843
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10256996.pdf3.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.