Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3842
Title: 1190, 1193, 1196, 1199 tarihli Anadolu Ahkȃm defterlerine göre XVIII. yüzyılda Aydın Sancağı
Authors: Çelik, Bülent
Dündar, Hüseyin Sefa
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Tarih Bilim Dalı
Keywords: Anadolu Ahkȃm Defterleri, Aydın Sancağı, XVIII. Yüzyıl, Osmanlı Devleti, Şikâyet.
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Osmanlıda yönetim düzeni adalet üzerine kurulmuştur. Bunun en büyük örneği halkın şikâyetlerinin kayda geçirildiği şikâyet defterleridir. Bu defterlerin tutulma nedeni, devlet tarafından otokontrolün en iyi şekilde sağlama ihtiyacıdır. Artan şikâyetleri çözmek, otoriteyi yeniden sağlamak amacıyla 1742 yılında Reisü’lKüttap Ragıp Efendi tarafından, mahalli şikâyet sistemin getirilmesiyle artık şikâyet kayıtları müstakil olarak tutulmaya başlamıştır. Müstakil olarak kaleme alınan bu defterlere Ahkâm Defteri adı verilmiştir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde, 989 Genel No ile Hicri 1155-1306/Miladi 1742-1889 tarihleri arasında 186 adet Anadolu Ahlâm Defteri bulunmaktadır. Bu çalışma ile Anadolu Ahkȃm Defterleri arasından, XVIII. yüzyıla ait; 1190, 1193, 1196, 1199 tarihli defterler içerisinden, Aydın Sancağı’na ve çevresine ait hükümler tespit edilip, transkript edilerek, konularına göre tasnif edilip bölgeyle ilgili ticari, ekonomik, güvenlik, kişisel anlaşmazlıklar, toprak kavgaları, gibi konular incelenecektir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3842
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
551760.pdf3.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.