Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3814
Title: David Hume'un 'Uzay'ın Ve 'Zaman'ın Sonsuz bölünebilirliğine eleştirisi
Authors: Özkan, Ceniz İskender
Kulattı, Sanem
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı
Keywords: Bölünebilirlik, Geometri, Hume, Sonsuzluk, Uzay, Zaman.
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada David Hume’un sonsuz bölünebilirlik görüşüne getirdiği eleştiriler ele alınmıştır. Hume’a göre uzay ve zamanın sonsuz bölünebilirliği düşüncesi geometri bilgisinin olanağını ortadan kaldırır. Çalışmanın birinci bölümünün ilk kısmında rasyonalist filozofların epistemolojik ve ontolojik görüşleri ortaya konulmuştur. İkinci kısımda ise Hume’un empirist bilgi görüşünün dayanakları ele alınmıştır. İki farklı bilgi görüşünün karşılaştırılması sonsuz kavramının da farklı yorumlarının görülmesini sağlamıştır. Zira rasyonalist düşünce için maddenin sonsuz bölünebilirliği mümkündür ama Hume bu olanağı kendi düşünceleri temelinde reddetmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde Hume felsefesinde sonsuz kavramının bir ide olarak kökeni araştırılmıştır. Ardından Hume’un uzay ve zaman idelerinin temelini nerede bulduğu ortaya konulmuş ve buradan hareketle sonsuz ve bölünebilirlik kavramları arasında zorunlu olarak bir bağlantı olup olmadığı tartışılmıştır. En son olarak sonsuz bölünebilirliğin olanaklı olmadığını söyleyen Hume’un görüşleri ayrıntılı olarak açıklanmış ve Hume’un geometri biliminin tanıtlamalarında ve tanımlarında gördüğü eksiklikler ortaya konulmuştur. Sonuç bölümünde ise David Hume’un sonsuz bölünebilirlik eleştirisinin geometri bilgisinin olanağı açısından bir sınaması yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3814
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
586719.pdf848.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.