Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/379
Title: İnci Aral ve Elif Şafak'ın romanlarında baba figürü
Other Titles: Father fi̇gure i̇n the novels of i̇nci̇ aral and Eli̇f Şafak
Authors: Sizgen, Berna Akyüz
Özbek, Öznur
Keywords: Baba
baba figürü
kadın yazarlar
roman
Father
the figure of father
women writers
novel
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Roman hayatı ve insanı yansıtır. Her bir roman farklı gözlerle görülen hayatın tekrardan yorumlanışıdır. Konusu insan olduğundan bu eserler insana dair pek çok şey barındırır. Dolayısıyla bu çalışmada kadın duyarlılığına sahip ve farklı baba figürünü temsil eden iki kadın yazarın (İnci Aral, Elif Şafak) romanları, baba figürüne nasıl yaklaştıkları açısından tahlil edilmiştir. Konunun daha iyi anlaşılması için giriş bölümünde, kadın yazarların durumu, edebi eserleri, ilgileri ve sıkıntıları Türk edebiyatı çerçevesinde genel hatlarıyla ele alınmıştır. Birinci bölümde İnci Aral ve Elif Şafak'ın biyografilerine yer verilmiştir. Yazarlar ile kahramanlar arasındaki ilişki araştırılmıştır. Her iki yazar da son dönem Türk edebiyatının önde gelen romancıları arasında yer almaktadır. Romanlarında, genellikle kadın kahramanları tercih etmeleri dikkat çekicidir. Bununla birlikte bu kahramanlar yardımıyla birçok sorunu vurgulamışlardır. İkinci bölümde bu çalışmada incelediğimiz romanların özetlerine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise baba figürü, romanlara yansıyan yönleriyle ve çeşitli alt başlıklarla anlatılmıştır. Sonuç bölümünde, İnci Aral ve Elif Şafak'ın "baba figürü" konusundaki bakış açılarıyla ilgili olarak tespit ettiğimiz belli başlı benzerlikler ve farklılıklar kısaca ortaya konmuştur. Bu çalışmada İnci Aral'ın Ölü Erkek Kuşlar, Yeni Yalan Zamanlar-Yeşil, Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm, İçimden Kuşlar Göçüyor, Mor, Taş ve Ten, Safran Sarı, Sadakat, Şarkını Söylediğin Zaman adlı romanları ve Elif Şafak'ın Pinhan, Şehrin Aynaları, Mahrem, Bit Palas, Araf, Beşpeşe, Baba ve Piç, Siyah Süt, Aşk, İskender, Ustam ve Ben adlı romanları inceleme kaynaklarımızı oluşturmuştur. Elde edilen verilerin Türk edebiyatı alanına katkı sağlaması umut edilmektedir. Novels reflect life and human. Each novel is again comment of life, which is seen in different eyes. Since the subject matter is human, one will find a lot of elements about human in these literary works. In this study accordingly, novels by two woman writers' ( İnci Aral, Elif Şafak) representing different the figure of father and having sensitivity to woman have been analysed in terms of how they approach the figure of father. In order for the subject to be understood more clearly in introduction chapter aimed to give of women writers' status, literary works, tastes and discomfort in the context of Turkish literature. In the first chapter, we have given biographys of İnci Aral and Elif Şafak's. Thus have been searched the relationship between the woman writers' and heros. Their are leading woman writers of the last term of Turkish literature. At their novels are interesting that she generally chooses women heroines. Furthermore by the help of these heroines, their puts emphasis on the a lot of problems. In the second chapter, the abstracts of the novels which are examined in this study are given. In the third chapter, " the figure of father" with the aspect which are reflected to the novels are described with subheadings. In the conclusion chapter, we defined at İnci Aral and Elif Şafak's perspectives to "the figure of father" are described which the main similarities and differences. In this study İnci Aral's novels Ölü Erkek Kuşlar, Yeni Yalan Zamanlar-Yeşil, Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm, İçimden Kuşlar Göçüyor, Mor, Taş ve Ten, Safran Sarı, Sadakat, Şarkını Söylediğin Zaman and Elif Şafak's novels Pinhan, Şehrin Aynaları, Mahrem, Bit Palas, Araf, Beşpeşe, Baba ve Piç, Siyah Süt, Aşk, İskender, Ustam ve Ben constitute the sources for our study. It is hoped to contribute the field by the data obtained this study.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50697733&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/379
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10040776.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.