Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3788
Title: RAT TESTİSİNDE TUNİKAMİSİN İLE OLUŞTURULAN ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRESİNE KARŞI MELATONİN KULLANIMININ ETKİSİ
Authors: EREN, Ülker
TATAR, Musa
17741
Keywords: Apoptoz, Endoplazmik retikulum stresi, Melatonin, Testis, Tunikamisin
Issue Date: 9-Jul-2020
Abstract: Sunulan çalışmada, hücrenin endoplazmik retikulum (ER) stresinden korunması veya ER stresinin ya da olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olunması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda tunikamisin (TM) ile testiste oluşturulacak olan ER stresinin olumsuz etkilerine karşı, melatoninin önleyici veya tedavi edici yönde kullanımının olası sonuçlarının araştırılması planlanmıştır. Çalışmada, 42 adet erişkin Sprague Dawley rat, yedi eşit gruba ayrıldı. TM1 grubuna tek doz TM, 200 µg/kg dozda i.p. olarak uygulandı. Uygulamadan 24 saat sonra doku örnekleri alındı. TM2 grubundan, tek doz TM uygulamasını takip eden yedi gün sonra doku örnekleri alındı. Proflaktik melatonin (PMel) grubuna yedi gün boyunca, 20 mg/kg melatonin i.p. olarak uygulandıktan sonra, tek doz TM uygulanıp 24 saat sonra doku örnekleri alındı. Tedavi melatonin (TMel) grubuna ise tek doz TM uygulandıktan 24 saat sonra başlayarak, yedi gün boyunca melatonin uygulandı ve 24 saat sonra doku örnekleri alındı. Sham kontrol gruplarına (SK1 ve SK2) hem TM çözücüsü hem de melatonin çözücüsü, deneme gruplarının protokolü doğrultusunda verildi. Kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmadı. Elde edilen doku örnekleri histolojik, immunohistokimyasal, enzim histokimyasal, moleküler biyolojik ve biyokimyasal yöntemlerle incelendi. Araştırma ile TM’nin testis dokusuna toksik etkisi, hem uygulamadan 24 saat sonra hem de bir hafta sonra alınan dokularda, histolojik ve biyokimyasal yöntemlerle belirlendi. TM’nin hücrede ER stresi oluşturduğu, GPR78 üretim yoğunluğunun immunohistokimyasal ve moleküler düzeyde belirlenmesiyle tespit edildi. ER stresinin dokuda oksidan düzeyi ve apoptozis oranını artırdığı gösterildi. Melatoninin, TM kullanımından önce veya sonra yedişer gün süreyle kullanımının etkileri, histolojik ve biyokimyasal yöntemlerle belirlendi. Dokularda kontrol grubuna benzer görüntüler elde edildiği ve antioksidan oranının arttığı görüldü. Histometrik olarak hem TM hem de melatoninin tubulus çapını küçülttüğü belirlendi. Bununla birlikte profilaktik olarak melatonin uygulamasının, tedavi edici olarak melatonin kullanımından daha başarılı şekilde GRP78 oranını azalttığı, immunohistokimyasal ve moleküler düzeyde belirlendi. Sonuç olarak; melatoninin, hücre hasarı oluşmadan önce uygulanmasının, hücrenin ER stresinden korunmasında etkili olacağı ileri sürülebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3788
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
musa tez 06.01.2020 pdf.docx8.41 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.