Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/378
Title: Kesim öncesi etlik piliçlerin bilinçsizleştirilmesi için kullanılan farklı frekanslardaki alternatif akımın hayvan refahı, karkas kusurları ve et kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: Effect of alternating and direct electrical currents and various stunning frequencies on animal welfare, carcass defects and meat quality of broilers
Authors: Akşit, Mustafa
Helva, İhsan Bülent
TR20305
Keywords: Broiler
electrical stunning
poultry welfare
carcass defects
meat
Etlik piliç
elektrikle bilinçsizleştirme
kanatlı refahı
karkas kusurları
et kalitesi
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı, kesim öncesi elektrik akımıyla bilinçsizleştirmenin, etlik piliçlerin refahı, karkas kusurları ve et kalitesi üzerindeki etkilerini belirlemektir. Kesim öncesi elektrikle bilinçsizleştirmenin piliçlerin refahı üzerindeki etkilerini belirmek için üniversitenin kanatlı tesisinde (deneme 1) ve piliçlerin et kalite özelliklerine olan etkilerini incelemek için kanatlı kesimhanesinde ticari koşullar altında (deneme 2) iki deneme yürütülmüştür. Her bir denemede, 180 adet etlik piliç kullanılmıştır. Piliçler 9 gruba ayrılmıştır (Kontrol, 4 AC ve 4 DC). Piliçler, su banyosunda 4 s süresince 120 mA'lik, elektrik akımının (AC sinus ve pulslanmış kare DC) farklı frekansları (50, 200, 400 ve 1000 Hz) uygulanarak bilinçsizleştirilmiştir. Daha sonra piliçlerin refleksleri, solunumunun durması ve fibrilasyonlar belirlenmiştir. Kesimden sonra piliçlerden akan kan miktarı, karkaslar üzerinde karkas kusurları, piliç göğüs etlerinde pH, renk, tekstür, su kayıpları ve pişirme kayıpları ölçülmüştür. AC akımın 50 ve 200 Hz'lik frekans düzeyleri kanatlı refahı üzerine en olumlu etkiyi göstermiştir. AC akımın tüm frekans gruplarında DC akımdan daha fazla karkas kanaması ve spot lekeler meydana gelmiştir. Elektrikle bilinçsizleştirme piliçlerin göğüs etindeki su kaybını azaltmıştır. Fakat elektrikle bilinçsizleştirmenin diğer et kalite özellikleri üzerindeki etkisi önemli bulunmamıştır. Sonuç olarak, etlik piliçlerin kesim öncesi elektrikle bilinçsizleştirilmesinde 120 mA, AC akımın düşük frekanslarının (50 ve 200 Hz) kullanılması kanatlı refahı, karkas kusurları ve et kalitesi üzerinde daha olumlu etkiler ortaya koymuştur. The objective of this study was to determine the effects of pre-slaughtering electrical stunning on poultry welfare, carcass defects and meat quality characteristics of broilers. Two trials were conducted to study the effect of pre-slaughtering electrical stunning on welfare of chickens in poultry plant of the university (trial 1) and meat quality characteristics of broilers under commercial condition in poultry slaughterhouse (trial 2). In each trial, 180 broiler chickens were used. Birds were divided into 9 groups (Control, 4 AC and 4 DC treatment groups). Chickens were stunned using various frequencies (50, 200, 400 and 1000 Hz) of electrical currents of 120 mA (sinus AC and pulsed square DC) in water bath in during 4 s. Then, reflexes of chickens, respiratory arrest and fibrillations were determined at pre-slaughtering period. At post- slaughtering, blood losses of chickens, carcass defects on carcasses and pH (pH15 and pH24 ), color, texture, drip losses and cooking losses on breast meat of chickens were measured. Frequency levels of 50 and 200 Hz of AC current showed more positive effect on poultry welfare. At all frequency groups of AC, hemorrhages and spots were higher than DC. Electrical stunning reduced drip loss of breast meat. But the effect of electrical stunning was not significant on the other meat quality characteristics. As a result, using of low frequencies (50 and 200 Hz) of AC of 120 mA for pre-slaughtering electrical stunning of broiler chickens revealed more positive impacts on poultry welfare, carcass defects and meat quality of broiler.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
http://hdl.handle.net/11607/378
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdf60.59 kBAdobe PDFView/Open
İhsan Bülent HELVA.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf170.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.