Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3768
Title: Thyateira Antik Kenti Roma Dönemi seramikleri (2012-2015 yılları arası)
Authors: Erön, Aydın
Maden, Emrah
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı
Keywords: Thyateira, Roma Seramiği, Tepe Mezarlığı, Hastane Höyük.
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Thyateira Antik Kenti‟nde 2012-2015 yılları arasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında çok sayıda Roma seramik örneği ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmada incelenen seramik örnekleri Tepe Mezarlığı ve Hastane Höyük alanından ele geçen buluntulardan oluşmaktadır. Çalışmamızda incelenen 104 seramik örneği, 13 guruba ayrılarak değerlendirilmiştir. Büyük çoğunluğu günlük kullanım seramiklerinden oluşan eserler MS 1. yüzyıl ile MS 7. yüzyıl arasına tarihlenen buluntulardan oluşmaktadır. Tepe Mezarlığı alanından bulunan eserler sadece 2012 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bulunan buluntulardan oluşurken, Hastane Höyük alanı buluntuları 2012 ile 2015 yılları arasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bulunan eserlerden oluşmaktadır. Erken Roma Dönemi‟nden başlayarak, Geç Roma Dönemi‟ne kadar tarihlenen seramik buluntuları ciddi bir Roma iskanını kanıtlar niteliktedir. Özellikle Tepe Mezarlığı alanı, ŞŞ-8 plan karesinde yapılan kazı çalışmalarında yoğun olarak ele geçen Roma Dönemi‟ne tarihlenen buluntular bu açıdan önemli bilgiler vermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3768
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
563137.pdf4.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.