Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3719
Title: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu kredi notlarının yatırımlar üzerindeki etkisinin incelenmesi
Authors: Bostan, Aziz
Kavak, Gamze
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Keywords: Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Kredi Derecelendirme Notu, Türkiye, Yatırımlar
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Küreselleşen dünyada ülkelerin birbirleri arasındaki sermaye odaklı değişimleri ve hareketlilikleri büyük ölçüde önem kazanmıştır. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna tasarruf sahipleri, borç almak isteyen kurum veya devlete finansal araçlar yollarını kullanarak kredi verilebilmektedir. Sermayeye ihtiyaç duyan ülkeler ve şirketler yatırım yapma konusunda en büyük sıkıntıyı bilgi eksikliği ile yaşamaktadır. Tasarruf sahipleri her borçlanmak isteyen kurum ve devlete karşı asimetrik bilgi eksikliği yaşadıkları için hiçbir zaman tam bilgiye sahip olamazlar. Finansal piyasada işleyişin devam etmesi ve güven ortamı içinde borçlanmaya girişen kurum ve ülkelerin verdikleri vaatleri yerine getirme, var olan kapasite ölçütlerinin tasarruf sahiplerinin güven ortamında bu bilgiye ulaşması gerekir. Bu gereklilik de kredi derecelendirme kuruluşları(KDK)' nın alt yapısını oluşturmaktadır. KDK'lar bu işleyişte aldıkları görevler ile finansal birleşim ve küresel dünyada iki tarafı da yönlendiren konuma geçmiştir. Kredi derecelendirme kuruluşları borçlanacak kurum ve devletleri kredi risk değerlendirmesini yaparak ülkelerin ve şirketlerin risk değerlerini kredi bazında değerlendirerek not vermektedir. Bu sistem içerisinde yer almak isteyen ve uluslararası piyasadan borçlanmak isteyen kurum, kuruluş ve devletler de KDK'ların kredi notlarını değerlendirmesini istemektedirler. Aldıkları kredi notları ile de piyasadan borçlanabilmektedirler. Bu notlar borç altına girecek kurum, kuruluş ve devletlerin altına girdiği yükümlülüğü hangi ölçüde yerine getireceği ve güven duyulacağı hakkında fikir vermektedir. Bu çalışmada kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'nin kredi derecelendirme notu geçmişi, ekonomik veriler çerçevesinde ülkelerin kredi notu geçmişleri ve yatırımlar konusunda etkilenme ve gelişmişlik düzeyleri arasındaki ilişki, kredi derecelendirme kuruluşlarının tanımı, geçmişi ve gelecek yüzyıllarda var olacak yapısı ve dünya ekonomisindeki üstlendiği rol ele alınmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3719
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10273179.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.