Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3712
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüzel, Berrin-
dc.contributor.authorDorukan, Boyacı-
dc.date.accessioned2020-03-18T08:50:01Z-
dc.date.available2020-03-18T08:50:01Z-
dc.date.issued2019-
dc.date.submitted2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/3712-
dc.description.abstractGastronomi çalışma alanlarından biri olan lezzet algısı, çoklu duyusal bir yaklaşımla olumlu veya olumsuz etkilenebilmektedir. Beş duyu (Görme, koklama, işitme, dokunma, tatma) az veya çok bir şekilde kişinin lezzet algısının oluşturduğu gözlemlenebilmektedir. Aynı şekilde tüketicilerde duyuların pozitif veya negatif durumlarında dolayı satın alma niyeti oluşabilmektedir. Dolayısıyla, tez çalışmasının amacı duyuların lezzet algısını ölçmektir. Ayrıca, tüketicilerde duyuların oluşturduğu olumlu veya olumsuz yöndeki ifadeleri temel alınarak lezzet algısında satın alma niyetinin ölçülmesini sağlanmasıdır. Araştırma duyuların lezzet algısını hangi ölçüde etkileyebileceği üzerine gidilmiş, nitel araştırma yöntemi kullanılarak görüşme tekniği uygulanmıştır. 33 kişiyle, balık yemeği üzerine duyular ve satın alma niyeti etrafında yarı-yapılandırılmış görüşme yapılarak uygun veriler elde edilmiştir. Araştırmaya göre, hangi duyunun kişilerin lezzet algısını en fazla etkilediği ve satın alma kararını oluşturmasıyla ilgili olması açısından önem teşkil etmektedir.tr_TR
dc.description.tableofcontentsĠÇĠNDEKĠLER KABUL VE ONAY SAYFASI ............................................................................................ iii BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI ............................................................................. iv ÖZET ..................................................................................................................................... v ABSTRACT ......................................................................................................................... vi ÖNSÖZ ................................................................................................................................ vii ŞEKİLLER DİZİNİ ............................................................................................................... x TABLOLAR DİZİNİ ............................................................................................................ xi RESİMLER DİZİNİ ............................................................................................................ xii GİRİŞ ..................................................................................................................................... 1 1. BÖLÜM ............................................................................................................................. 4 1. GASTRONOMİ VE LEZZET ALGISI İLİŞKİSİ ............................................................ 4 1.1. Duyular ve Yemek İlişkisi .................................................................................. 12 1.1.1. Görme Duyusu ............................................................................................ 12 1.1.1.1. Renk ve Yemeğin Rengi ................................................................. 12 1.1.1.2. Yemeğin Biçimi .............................................................................. 19 1.1.1.3. Yemeğin Miktarı ............................................................................. 22 1.1.2. Koku Duyusu ............................................................................................... 24 1.1.3. Dokunma Duyusu ........................................................................................ 29 1.1.3.1. Elle Dokunma ................................................................................. 29 1.1.3.2. Ağızda Dokunma ............................................................................ 30 1.1.4. İşitme Duyusu .............................................................................................. 32 1.1.5. Tat Alma Duyusu ........................................................................................ 33 1.1.5.1. Tatlı Tat ........................................................................................... 36 1.1.5.2 Acı ve Acımtırak (bitter) Tat ........................................................... 37 ix 1.1.5.3. Ekşi Tat ........................................................................................... 37 1.1.5.4. Tuzlu Tat ......................................................................................... 38 1.1.5.5. Umami Tat ...................................................................................... 38 1.2. Satın Alma Niyeti ................................................................................................ 43 2. BÖLÜM ........................................................................................................................... 46 2. YÖNTEM ........................................................................................................................ 46 2.1. Araştırma Yöntemi .................................................................................................. 46 2.2. Evren ve Örneklem .................................................................................................. 47 2.3. Veri Toplama Tekniği .............................................................................................. 48 2.4. Veri Analizi .............................................................................................................. 51 2.5. Geçerlilik ve Güvenilirlik ........................................................................................ 52 2.6. Demografik Özellikler ............................................................................................. 53 3. BÖLÜM ........................................................................................................................... 54 3. ARAŞTIRMA BULGULARI ......................................................................................... 54 4. TARTIŞMA VE SONUÇ ................................................................................................ 65 4.1. Gelecek Çalışmalara Öneriler .................................................................................. 71 5. KAYNAKLAR ................................................................................................................ 72 ÖZGEÇMİŞ ......................................................................................................................... 85tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectLezzet Algısı, Çoklu Duyusal Algı, Görme, Duyma, İşitme, Dokunma, Tat Alma, Satın Alma Niyetitr_TR
dc.titleDuyuların lezzet algısı ve satın alma niyetine etkisitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10268062.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.