Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3712
Title: Duyuların lezzet algısı ve satın alma niyetine etkisi
Authors: Güzel, Berrin
Dorukan, Boyacı
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalı
Keywords: Lezzet Algısı, Çoklu Duyusal Algı, Görme, Duyma, İşitme, Dokunma, Tat Alma, Satın Alma Niyeti
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Gastronomi çalışma alanlarından biri olan lezzet algısı, çoklu duyusal bir yaklaşımla olumlu veya olumsuz etkilenebilmektedir. Beş duyu (Görme, koklama, işitme, dokunma, tatma) az veya çok bir şekilde kişinin lezzet algısının oluşturduğu gözlemlenebilmektedir. Aynı şekilde tüketicilerde duyuların pozitif veya negatif durumlarında dolayı satın alma niyeti oluşabilmektedir. Dolayısıyla, tez çalışmasının amacı duyuların lezzet algısını ölçmektir. Ayrıca, tüketicilerde duyuların oluşturduğu olumlu veya olumsuz yöndeki ifadeleri temel alınarak lezzet algısında satın alma niyetinin ölçülmesini sağlanmasıdır. Araştırma duyuların lezzet algısını hangi ölçüde etkileyebileceği üzerine gidilmiş, nitel araştırma yöntemi kullanılarak görüşme tekniği uygulanmıştır. 33 kişiyle, balık yemeği üzerine duyular ve satın alma niyeti etrafında yarı-yapılandırılmış görüşme yapılarak uygun veriler elde edilmiştir. Araştırmaya göre, hangi duyunun kişilerin lezzet algısını en fazla etkilediği ve satın alma kararını oluşturmasıyla ilgili olması açısından önem teşkil etmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3712
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10268062.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.