Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/3711
Title: II. Meşrutiyet dönemi bilimsel dergilerinden "Fen" mecmuasının analizi
Authors: İnce Erdoğan, Dilşen
Özcan, Hüseyin
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı
Keywords: II. MeĢrutiyet, Bilim Mecmuası, Öğretim Yöntemi, Fen
Issue Date: 2019
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: II. Meşrutiyet dönemi bilimsel nitelikli "Fen" adlı derginin transkripsiyonu bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Dergi içerik olarak matematiksel işleme dayalı sorular ve çözümlerden ve bilimsel makalelerden oluşmaktadır. "Fen" dergisi adından da anlaşılacağı üzere i'dâdî ve rüşdiyye seviyesindeki öğrencilerin fen derslerine yönelik çıkarılmış bilimsel içerikli bir dergidir. 21 Mart 1911 - 16 Haziran 1911 arasında 13 sayı olarak basılan bu dergi ile aritmetik (hisâb), geometri (hendese), cebir (cebr), üçgenler (müsellesât) ve fizik (hikmet) derslerine yönelik soru ve cevaplar ile öğrencilere yardımcı olmak hedeflenmiştir. Okura ödüllü sorular yöneltmenin yanı sıra bilimsel makaleler ile fen bilimleri teşvik edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada bu dergiyi kaynak olarak kullanmak isteyen araştırmacılara derginin transkripsiyonu sunulmaktadır. Ayrıca bu çalışmada rüşdiyye ve i'dâdîler için hazırlanmış olan soruların da transkripsiyonu yapılarak dönemin orta öğretim seviyesindeki aritmetik (hisâb), geometri (hendese), cebir (cebr), üçgenler (müsellesât) ve fizik (hikmet) dersleri hakkında önemli veriler sunulacaktır. "Fen" dergisi incelenirken verilerin toplanmasında doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır ve tüm sayıları eksiksiz olarak günümüz Türkçesine çevrilmiştir. Bu derginin tüm sayıları belli başlı süreli yayın koleksiyonları (İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yayın kataloğu, Hakkı Tarık Us, Milli kütüphane …) incelenerek eksiksiz ve net bir şekilde temin edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/3711
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10264865.pdf3.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.