Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/369
Title: Köpeklerde juvenil pubic symphisiodesis (JPS) operasyonundan sonra kalça ekleminde meydana gelen değişikliklerin bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi.
Other Titles: Computed tomographic evaluation of changes of the hip joint following juvenil pubic symphisiodesis (JPS) in dogs
Authors: Sarıerler, Murat
Yazıcı, M.Fatih
Keywords: Bilgisayarlı tomografi
Juvenil pubic symphisiodesis
Kalça displazisi
Köpek
Dog
Hip dysplasia
Computed tomography
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada JPS uygulanacak 8 köpeğin, operasyon öncesinde ve operasyondan 1, 3 ve 6 ay sonra kalça eklemleri bilgisayarlı tomografi ile görüntülenerek kalça ekleminde meydana gelen değişiklikler incelendi. Çalışma materyalini, ADÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen, klinik ve radyolojik muayeneler sonucunda kalça ekleminde gevşeklik saptanarak JPS operasyonu uygulanmasına karar verilen, yaşları 4 ila 6 ay arasında değişen ve kalça ekleminde gevşeklik dışında başka bir ortopedik problemi olmayan (1 erkek, 7 dişi) toplam 8 adet melez köpek oluşturdu. Bilgisayarlı Tomografi çekimlerinden 1 gün önce aç bırakılan köpeklere atropin sülfat (Atropin®, Vetaş) enjeksiyonu sonrası ksilazin (Alfazyne®, Ege-Vet), ketamine (Alfamine®, Ege-Vet) anestezisi uygulandı. Bu işlemi takiben genel anesteziye giren köpeklerin tomografi çekimleri gerçekleştirildi. Tomografik inceleme, standard ventro-dorsal pozisyonda ve yük taşıma pozisyonunda olmak üzere 2 ayrı pozisyonda gerçekleştirildi. Derin anestezi altında gerçekleştirilen tomografi çekimlerinden elde edilen kesitler üzerinde; Acetabulum ile İlişkili Ölçümler (AİA, AAİ, acetabular derinlik, acetabular genişlik, Aİ, DKU, VKU, HTEA, AA), Caput Femoris-Acetabulum İlişkili Ölçümler (LKA, AcetAV, VASA, DASA, HASA, DLS, DAKA, LMKA, DMKA, VCEA, MUİ, CFAKY) ve Collum Femoris ile İlişkili Açısal Ölçümler (FİA, FAA) yapıldı. Sonuç olarak, köpeklerde kalça displazisinin teşhis ve tedavi sürecinde eklem morfometrisinin değerlendirilmesi için bilgisayarlı tomografinin çok değerli veriler sağladığı, AİA (preoperatif dönemde 20,24±1,14 (11,9-26,2), postoperatif 1. ay 21,82±0,65 (16,1-25,3), postoperatif 3. ay 22,61±1,10 (16,1-25,3), postoperatif 6. ay 20,93±0,87 (15,6-24,7)), Aİ (preoperatif dönemde 40,18±1,49 (31,65-47,74), postoperatif 1. ay 43,69±1,34 (36,71-51,24), postoperatif 3. ay 46,29±1,21 (37,08-52), postoperatif 6. ay 41,34± 1,60 (33,31-50,3)), acetabular derinlik (preoperatif dönemde 0,78±0,03 (0,62-0,96), postoperatif 1. ay 0,87±0,04 (0,65-1,04), postoperatif 3. ay 0,91±0,03 (0,74-1,05), postoperatif 6. ay 0,82±0,04 (0,6-1,06)), AAİ (preoperatif dönemde 91,53±1,66 (83,2-103,3), postoperatif 1. ay 88,64±0,71 (85-95,1), postoperatif 3. ay 88,83±0,49 (84,9-91,3), postoperatif 6. ay 88,24±0,60 (85,1-93,3)), DMKA (preoperatif dönemde 8,35±1,12 (1,4-17), postoperatif 1. ay 5,12±0,84 (1,6-11,1), postoperatif 3. ay 5,54±0,71 (1,5-11,6), postoperatif 6. ay 4,62±0,75 (1,4-10,5)), VMKA (preoperatif dönemde 39,98±1,27 (31,3-51,2), postoperatif 1. ay 38,46±1,83 (25,9-49,1), postoperatif 3. ay 35,01±1,9 (20,9-44,8), postoperatif 6. ay 36,19±1,02 (32,2-45,7)), DAKA (preoperatif dönemde 17,75±1,98 (5,8-30,1), postoperatif 1. ay 14,89±1,32 (8,2-26,4), postoperatif 3. ay 15,26±1,04 (7,1-22,2), postoperatif 6. ay 16,99±1,49 (5,3-25,8)) ve HTEA?nın (preoperatif dönemde 17,24±1,45 (9,1-29,8), postoperatif 1. ay 16,31±1,02 (9,5-22,6), postoperatif 3. ay 17,66±0,91 (9,5-26,9), postoperatif 6. ay 19,28±1,04 (14,2-27,2)) önemli parametreler olarak ortaya çıktığı ve JPS operasyonunun da erken dönemde kalça laksitesi saptanan köpeklerde, hastalığın ilerlemesini durdurduğu/yavaşlattığı kararına varılmıştır. In this study, the dogs (8) scanned with computed tomography preoperatively and 1st 3rd and 6th months postoperatively and changes of the hip joint following JPS were evaluated. For this purpose, the dogs choosen from ADU Surgery Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, Clinics patients that are radiological examinated and determined laxity in the hip joint which decided to implementation of JPS. Dogs (1 male, 7 female) were 4-6 months old, mongrel and non-orthopedic problems but the laxity in the hip joint. Following one day fasting period, dogs were anaesthetised by xylazine (Alfazyne®, Ege-Vet) and ketamine (Alfamine®, Ege-Vet) after atropine (Atropin®, Vetaş) injection and then scanned with computed tomography in general anesthesia. Scans were made in supine (ventro-dorsal) and weight bearing positions. From the results of the scans that obtained in general anesthesia, Measurements Related to Acetabulum (AI Angle, AAI, Acetabular Indeks, DKU, VKU, HTEA, AA), Measurements Related to Caput Femoris-Acetabulum (Lateral Coverage, AcetAV, VASA, DASA, HASA, DLS, DAKA, LCEA, DCEA, VCEA, MUI, CPC) and Measurements Related to Collum Femoris (FIA, FAA) have been measured and calculated respectively. As a result, computed tomography provides very valuable datas for the evaluation of joint morphometry in the process of diagnosis and treatment of hip dysplasia in dogs. Besides that, AIA (preoperatively 20,24±1,14 (11,9-26,2), postoperatively 1st month 21,82±0,65 (16,1-25,3), postoperatively 3rd month 22,61±1,10 (16,1-25,3), postoperatively 6th month 20,93±0,87 (15,6-24,7)), AI (preoperatively 40,18±1,49 (31,65-47,74), postoperatively 1st month 43,69±1,34 (36,71-51,24), postoperatively 3rd month 46,29±1,21 (37,08-52), postoperatively 6th month 41,34± 1,60 (33,31-50,3)), acetabular depth (preoperatively 0,78±0,03 (0,62-0,96), postoperatively 1st month 0,87±0,04 (0,65-1,04), postoperatively 3rd month 0,91±0,03 (0,74-1,05), postoperatively 6th month 0,82±0,04 (0,6-1,06)), AAI (preoperatively 91,53±1,66 (83,2-103,3), postoperatively 1st month 88,64±0,71 (85-95,1), postoperatively 3rd month 88,83±0,49 (84,9-91,3), postoperatively 6th month 88,24±0,60 (85,1-93,3)), DCEA (preoperatively 8,35±1,12 (1,4-17), postoperatively 1st month 5,12±0,84 (1,6-11,1), postoperatively 3rd month 5,54±0,71 (1,5-11,6), postoperatively 6th month 4,62±0,75 (1,4-10,5)), VCEA (preoperatively 39,98±1,27 (31,3-51,2), postoperatively 1st month 38,46±1,83 (25,9-49,1), postoperatively 3rd month 35,01±1,9 (20,9-44,8), postoperatively 6th month 36,19±1,02 (32,2-45,7)), DARA (preoperatively 17,75±1,98 (5,8-30,1), postoperatively 1st month 14,89±1,32 (8,2-26,4), postoperatively 3rd month 15,26±1,04 (7,1-22,2), postoperatively 6th month 16,99±1,49 (5,3-25,8)) and HTEA (preoperatively 17,24±1,45 (9,1-29,8), postoperatively 1st month 16,31±1,02 (9,5-22,6), postoperatively 3rd month 17,66±0,91 (9,5-26,9), postoperatively 6th month 19,28±1,04 (14,2-27,2)) reported as important parameters. Also we decided that the JPS has prevented/decelerated the dysplasia at early stage of hip laxity in dogs.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49970832&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/369
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Fatih YAZICI_ozet.pdf78.82 kBAdobe PDFView/Open
M. Fatih YAZICI_summary.pdf64.42 kBAdobe PDFView/Open
M. Fatih YAZICI_tez.pdf5.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.