Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/368
Title: Arkeolojik sit alanlarının tespiti, tescili, korunması ve yapılan uygulamalar doğrultusunda: Eskiyapar Höyüğü
Other Titles: Identification, registration and conservation of the archeological sites and Eski̇yapar mound according to practices
Authors: Yaylalı, Serap
Dönertaş, Perihan
Keywords: Eskiyapar Höyüğü
Koruma
Uygulamalar
Tespit
Tescil
Eskiyapar Mound
Conservation
Applications
Determination
Registration
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, 3386 ve 5226 Sayılı Kanunlar ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalan Taşınmaz Kültür Varlıklarının tespit, tescil ve korunmasına yönelik yapılan uygulamalara değinildi. Taşınmaz Kültür Varlıklarının önemli bir kısmını oluşturan sit kavramı ve sit türleri açıklanarak bu türün içerisinde yer alan Arkeolojik sitlerin tespiti, tescili, koruma ve kullanma esasları açıklandı. Arkeolojik sitlerin tespit, tescil ve koruma esasları doğrultusunda Eskiyapar Höyüğü'ne ilişkin yapılan işlemler araştırılarak sunuldu. Bu çalışmayı hazırlarken, ağırlıklı olarak ilgili kanun ve yönetmelikler kaynak alınmıştır. Bunun yanında, Eskiyapar Höyüğü, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu sorumluluk alanında kaldığı için ilgili kurul müdürlüğü arşivinden de yararlanılmıştır. In this paper, the practices intended to identification, registration and conservation of the immovable cultural assets which are in the scope of Law on the Protection of Cultural and Natural Property (2863) which is amended by laws which have numbers of 3386 and 5226, are addressed. Conservation site concept and conservation site kinds which constitute the important part of the Immovable Cultural Property are explained and identification, registration and conservation of the Archeological conservation sites which is one of these kinds are explained and in this manner the processes done related to Eskiyapar Mound are searched and presented. During the preparation of this paper, mainly laws and regulations that are related are used as reference. In addition, as Eskiyapar Mound is in the responsibility of the 2 no. Ankara Regional Council for Conservation, the archives of the related Council Directorate are also used.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50396337&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/368
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10046009.pdf4.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.